Geen flexwoningen in Hoorn

Het formatieteam in Hoorn.

Eric Molenaar
Hoorn

Flexwoningen zijn van de baan in Hoorn. De nieuwe coalitie is om verschillende redenen tot de conclusie gekomen dat deze geen oplossing bieden voor het probleem van spoedzoekers: mensen die door een onverwachte wending in hun leven opeens een sociale huurwoning nodig hebben.

Dat is te lezen in het coalitieakkoord van VVD, GroenLinks, Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn, dat vrijdag is gepresenteerd.

(Lees hier het persbericht van de gemeente)

Een gesprek met woningcorporatie Intermaris bracht de collegepartijen ’nieuwe inzichten’. Zo zou de bouwprocedure voor flexwoningen nauwelijks korter zijn, zou hun kwaliteit snel afnemen en zouden ze niet nodig zijn voor mensen uit de GGZ, maatschappelijke opvang en Jeugdzorg (daar houdt Intermaris al woningen voor apart) en mensen met een inkomen boven de sociale huurgrens (die mag Intermaris niet huisvesten). Bovendien onderzoekt Intermaris een nieuwe woonruimteverdeling. Overwogen wordt de inschrijfduur los te laten en de omstandigheden van de woningzoekende zwaarder mee te laten wegen. Intermaris is voorzichtig, want dit heeft gevolgen voor mensen die met hun inschrijfduur rechten hebben opgebouwd.

Tot de gemeenteraadsverkiezingen was een meerderheid in de raad juist vóór de snelle ontwikkeling van flexwoningen. Omwonenden in Bangert en Oosterpolder en Nieuwe Steen voerden actie tegen deze ’containerwoningen’. Met name VVD en Fractie Tonnaer boekten verkiezingswinst door zich tegen het flexwonen te keren.

Het nieuwe college wil uiterlijk begin juli met de gemeenteraad opnieuw in gesprek over huisvestingoplossingen voor spoedzoekers, ’omdat zowel voor- als tegenstanders de urgentie en noodzaak voelen’. De coalitie wil versneld meer sociale woningen. Over vier jaar moet het aantal hiervan netto 250 tot 400 hoger zijn. De coalitie wil voorts ontwikkelaars en andere partijen actief benaderen om meer ’middenhuur’ te realiseren (huren van 750-1050 euro).

Wat woningen betreft: tot 2040 moet de helft van alle nieuwe huizen volgens het coalitieakkoord worden gebouwd binnen een straal van 1200 meter rond het NS-station in het centrum. Hoogbouw is dan wel wenselijk, vanwege gebrek aan ruimte.

’Wat voor stad wil Hoorn zijn’ is de centrale vraag in het akkoord. De coalitie wil - samen met de andere raadsfracties, inwoners, ondernemers en verenigingen - veel goeds bereiken. De partijen noemen ook al wat concretere plannen. Een greep:

De mogelijkheid om de nieuwe parkeergarage ten noorden van het station ondergronds te verbinden met de binnenstad, met een uitgang aan de Noorderveemarkt, wordt onderzocht. Voor de beleving van de bezoeker aan de stad is dit wenselijk, vindt initiatiefnemer GroenLinks. Dit heeft geen gevolg voor het plan van een brug (traverse).

Parkeren aan de rand van de binnenstad wordt zo spoedig mogelijk gratis op koopzondagen. Om parkeren aan de rand van de stad aantrekkelijk te maken wordt kort parkeren in het centrum duurder.

In de binnenstad blijft betaald parkeren mogelijk. Dubbelparkeren (vergunninghouders op betaalde parkeerplaatsen) wordt toegestaan.

Voor goede fietsverbindingen, -oversteken en -stallingen wordt extra geld uitgetrokken.

De coalitiepartijen willen meer inwoners helpen die het financieel zwaar hebben. De bijstandsnorm gaat van 115% naar 120%. Hiermee kunnen ook gepensioneerden, werkenden, ondernemers en ZZP’ers een tegemoetkoming krijgen.

De overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen wordt als ’een van de grootste maatschappelijke opgaven’ gezien. Hoorn trekt ruim 2 miljoen euro uit voor duurzaamheid. 1 miljoen hiervan komt in een fonds waar de burger tegen lage rente geld uit kan lenen om zijn woning duurzamer te maken. Hoorn wil dat per jaar 1100 woningen worden aangepakt.

Het aantal mensen van Stadstoezicht wordt uitgebreid, van 13 naar 15 fte, voor meer toezicht en handhaving op straat.

De woon- en leefkwaliteit wordt verbeterd, onder meer in de Kersenboogerd. Het leegstaande stationsgebouwtje daar gaat dienen als onderkomen van handhaving.

Dinsdag 5 juni (stadhuis, 20 uur) bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord. Dan worden ook de wethouders geïnstalleerd.

Dit zijn globaal de beoogde portefeuilles:

· Marjon van der Ven (VVD): Financiën, Wonen & Stadsvernieuwing, (Jeugd) Zorg.

· Samir Bashara (GroenLinks): Duurzaamheid, Verkeer & Vervoer, Onderwijs en preventief jeugdbeleid, Kunst & Cultuur

· Simon Broersma (Fractie Tonnaer): Wijkzaken, Stadsbeheer, Openbare Ruimte, Recreatie

· Ben Tap (D66): Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Evenementen, Toerisme, Vastgoed

· Kholoud al Mobayed (Sociaal Hoorn): Sociale Zaken, Welzijn, Sport

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen