Methaanlek bij gaswinning in Middelie

De gaswininstallatie van de NAM van gasveld Middelie.© Foto Ella Tilgenkamp

Rien Floris
Middelie

Bij de winning en opslag van aardgas komt zes maal zoveel methaangas vrij dan tot nu toe werd gedacht. Dat zegt René Peters, directeur gastechnologie bij TNO. Op basis van internationaal onderzoek waar TNO aan heeft deelgenomen. Hij pleit voor een landelijk meetnet.

Methaangas is het belangrijkste onderdeel van aardgas. Bij het testen van winputten zoals in het aardgasveld van Middelie en bij transport van gas uit het veld komt methaangas vrij. Dat gebeurt onder meer door lekkende kleppen en flenzen in installaties of als installaties worden stilgelegd voor onderhoud.

Twee procent van de methaangasuitstoot in Nederland komt volgens Peters voor rekening van de olie- en gaswinning. De vrijkomende gassen leveren volgens hem geen gevaar op voor de volksgezondheid, maar methaan is een gas dat het broeikaseffect versterkt. „Na CO2 draagt dit het meeste bij aan klimaatverandering en het heeft een veel sterker effect. Methaangas draagt tot 84 maal meer bij aan de opwarming van de aarde dan CO2. Dit maakt reductie van methaan een belangrijke speerpunt”, zegt Peters.

Vliegtuig

Voor het eerst in twintig jaar is de werkelijke uitstoot van methaan gemeten in Groningen. Daarbij werden een vliegtuig en mobiele meetinstallaties ingezet. Het onderzoek is opgestart naar aanleiding van Amerikaans onderzoek naar de herkomst van methaanuitstoot. Daar werd ontdekt dat bij olie- en gasproductie tot wel zestig procent meer methaanuitstoot voorkwam dan waar rekening mee werd gehouden.

„Die methaanuitstoot heb je niet alleen in Groningen, maar mogelijk ook in Noord-Holland bij Middelie en Bergermeer en bij installaties op de Noordzee”, zegt de TNO-directeur.

Hij bepleit een Nationaal Meetprogramma Methaan. „Er wordt nu gerapporteerd door bedrijven en operators, maar dat gebeurt vooral aan de hand van berekeningen en schattingen. We willen een onafhankelijke meting zodat je precies weet waar methaan vrijkomt bij transport en opslag en de uitstoot terugdringen.”

Landbouw

Overigens komt er ook methaan vrij door de landbouw (80 procent, vooral veeteelt), bij waterzuiveringen en inklinking van veenweide. Peters: „Er is al twintig jaar niet gemeten en daar is het nu tijd voor. Metingen geven een meer betrouwbaar en robuust beeld als basis voor beleid om methaanuitstoot terug te dringen.”

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.