Mogelijk toch publiek geld nodig voor nieuwe kernreactor in Petten

Een artistieke impresse met links de plek waar Pallas moet komen.© Illustratie Pallas

Roel van Leeuwen
Petten

De overheid moet mogelijk zestig tot honderd miljoen euro bijdragen om de bouw van de nieuwe kernreactor Pallas in Petten mogelijk te maken. Dat blijkt uit stukken van hoge ambtenaren die in opdracht van kabinetsformateur Edith Schippers zijn opgesteld.

De stukken zijn door kernenergieactiegroep Laka naar buiten gebracht. Het bedrag is opmerkelijk. In het verleden is altijd gesteld dat Pallas vanaf de bouwfase volledig privaat gefinancierd zou moeten worden.

Het Rijk en de provincie Noord-Holland lenen elk 40 miljoen euro aan de Stichting voorbereiding Pallas-reactor om het project door de vergunningsfase te loodsen. Dit geld moet later worden terugbetaald. Maar het adviesbureau Strategy& noemt het ’aannemelijk’ dat er toch nog miljoenen aan publiek geld bij moeten.

Een woordvoerster van Pallas stelt dat het genoemde bedrag is gebaseerd op een extern advies dat verder aangeeft dat het te vroeg is om concrete cijfers te noemen. Volgens haar is het bedrag van 60 tot 100 miljoen in ieder geval ’geen toezegging’ aan Pallas.

Dat er mogelijk toch geld bij moet om de private sector te stimuleren te investeren in het project, heeft volgens haar te maken met de lange vergunning- en constructiefase van Pallas en daarmee de lange periode totdat er omzet wordt gegenereerd. Pallas gaat pas in 2024 of 2025 in bedrijf. ,,Uiteraard is dit een mogelijke investeringsbarrière voor private investeerders.’’

Pallas zet vol in op het zoeken naar private financiers. ,,Op dit moment zijn we in gesprek met mogelijke investeerders. De belangstelling van serieuze internationale private financiers neemt toe en wij zijn positief over de voortgang van de gesprekken.’’ Ook verwacht Pallas op korte termijn een ontwerper en bouwer van de reactor te kunnen contracteren.

Dirk Bannink van Laka bewijst het feit dat er publiek geld nodig is dat er geen goede businesscase is te maken voor de reactor die 600 miljoen euro moet kosten. ,,Ik begrijp wel dat ze bij Pallas optimisme blijven uitstralen. Ze zijn afhankelijk van de komst van private financiers. Anders houdt het op.’’

Laka verwacht veel van het project LightHouse. Het gaat om door ASML ontwikkelde technologie waarbij met een elektronenbundel medische radio-isotopen geproduceerd zouden kunnen worden. Volgens Patrick de Jager, directeur New Business van ASML kan de technologie al in 2020 toepasbaar zijn.

Bannink: ,,De productiekosten zijn veel lager en de investeringskosten zijn een kwart van die voor een kernreactor en er is geen radioactief afval.’’

Pallas is niet de enige nucleaire tegenvaller. Zo draait het Rijk mogelijk op voor de sloop van de in 1997 gesloten kerncentrale van Dodenwaard. Dit kan oplopen tot 200 miljoen.

Daarnaast is er nog veel geld nodig om het nucleair afval in Petten naar Borssele te verhuizen. Sinds 2000 heeft de overheid hier al 58 miljoen euro aan bijgedragen, terwijl ook NRG (de exploitant van de Hoge Flux Reactor in Petten) middelen beschikbaar heeft gesteld.

De hoge ambtenaren verwachten dat het opruimen van het afval het Rijk nog eens 100 miljoen euro zal kosten.

NRG noemt het niet verstandig om nu al een bedrag te noemen omdat een Hoogambtelijke werkgroep zich momenteel buigt over een oplossing voor het opruimen van het afval waarbij de onzekerheid over de hoogte van de kosten, zoveel mogelijk wordt gereduceerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn waarschijnlijk begin volgend voorjaar bekend.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.