’Vergadering Gemeentebelangen Heiloo moet met álle leden’

Henk-Jan den Ouden
Heiloo

Er moet een algemene ledenvergadering komen van Gemeentebelangen Heiloo met álle leden, om te bespreken hoe de partij verder moet. Dat zegt penningmeester Gerben van der Meulen.

De partij lijkt in een status quo te zitten, met twee smaldelen die niet meer met elkaar communiceren. Van der Meulen probeert de impasse te doorbreken. Hij vertelt hoe de gang van zaken in zijn visie was.

,,We hebben in juni een algemene ledenvergadering uitgeschreven, maar die hebben De Jong en Rood geboycot. Op die vergadering is besloten, hen te schorsen op grond van artikel 6.4 van de statuten: het in diskrediet brengen van de vereniging. Dat besluit hebben we echter aangehouden, om hen de kans te geven op wederhoor in een volgende vergadering. De voorzitter Peter Rood wilde daar geen datum voor noemen. Toen hebben we als secretaris en penningmeester zelf een datum geprikt, en de leden die aanwezig waren hebben besloten het bestuur opdracht te geven om de schorsing definitief te maken en hen te ontzetten uit het lidmaatschap.’’

Van der Meulen en secretaris Menno Oldenhof kregen daarop een brief, ondertekend door tien mensen, waarin hun vertrek wordt geëist, en toen zij dat weigerden, van dezelfde tien een brief waarin gevraagd wordt een ledenvergadering te organiseren waarop de vereniging moet worden ontbonden.

,,In de statuten staat, dat alleen het bestuur een ledenvergadering kan organiseren’’, aldus Van der Meulen.

,,De Jong en Rood zeggen dat dat een omissie is in de statuten, maar die hebben ze zelf opgesteld. Van tevoren weet je dan al, dat zo’n vergadering niet rechtsgeldig zal zijn. Dat is makkelijk te passeren. Het verenigingsrecht zit anders in elkaar dan dat van een bedrijf of het strafrecht.’’

,,Die brief was ondertekend door een stuk of zes mensen die geen lid zijn van de vereniging, of nooit hun lidmaatschap betaald hebben. Dat laatste kan ik als penningmeester natuurlijk zien.’’

Maar omdat de website en het mailadres van de vereniging voor Oldenhof en Van der Meulen niet toegankelijk zijn, kunnen ze ze ook niet bereiken.

,,We hebben Edith de Jong gesommeerd, de website aan ons over te dragen en het mailadres toegankelijk te maken. Op deze manier komt de secretaris niet verder en kunnen we niet zien wie er lid is. We willen iedereen graag een brief sturen, zodat ze zich bekend kunnen maken en uitgenodigd kunnen worden voor de ledenvergadering. We hebben daar twee datums voor: 24 augustus of 7 september. Op die vergadering zijn ook De Jong en Rood welkom. Ze krijgen wederom kans om wederhoor te geven. Wat er dan verder gebeurt, is aan de leden.’’

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.