Vondst archeologen bij Drieboomlaan Hoorn

Vondst archeologen bij Drieboomlaan Hoorn
Een van de vondsten is een wandtegel uit de zeventiende eeuw met een afbeelding van een nar met een uil op een stok.
© Foto Archeologie Hoorn
Hoorn

Aan de Drieboomlaan in Hoorn zijn funderingen van drie buitenhuizen uit de zeventiende eeuw gevonden. Dat gebeurde op het terrein tussen Drieboomlaan, Merensstraat en Binneblijfstraat, dat bouwrijp wordt gemaakt voor woningbouw in opdracht van Intermaris.

Als gevolg van de vondst en ook doordat de sanering langer duurde, zal de bouw later starten, maar wel nog voor de bouwvak.

De Drieboomlaan is in 1598 aangelegd, als verbinding tussen de Koepoortsweg en de Holenweg. De stad verkocht percelen grond aan deze laan, die een van de geliefde wandelwegen vlak buiten de binnenstad werd, om als (sier)tuinen in te richten. In de zeventiende en achttiende eeuw werd het onder de rijke inwoners mode om in de zomer de stad te ontvluchten voor frisse buitenlucht. De rijkste mensen lieten een buitenhuis bouwen: een groot herenhuis met stallen, koetshuizen en woningen voor dienstpersoneel. De minder rijke inwoners lieten een eenvoudig huis bouwen. Aan de Drieboomlaan stonden veel van deze kleine buitenhuizen. Van drie hiervan zijn nu onder afgebroken huizen aan de Drieboomlaan de funderingen gevonden.

Een van de zeventiende-eeuwse huizen die aan de Drieboomlaan stonden was een houten gebouw met een voorraadkelder en waterkelders, waarin regenwater van het dak werd opgevangen.

In de achttiende eeuw is een nieuw bakstenen huis gebouwd, dat tot ver in de negentiende eeuw is blijven staan. Rondom dit huis is veel afval van de bewoners gevonden, zoals kopjes en schotels van thee- en koffieserviezen, scherven van glazen flessen en drinkglazen en van borden en kommen van Chinees porselein. Uit een afvalkuil kwam een kalfslederen boekband, de achterzijde nog vrijwel gaaf. Er staan gestempelde afbeeldingen van Bijbelse figuren en Bijbelcitaten op. Vergelijkbare boekbanden dateren uit de periode 1550-1600.

De opgraving heeft nog meer opmerkelijke vondsten opgeleverd, zoals een deel van de eischaal van een zeer groot ei. Dit ei van een struisvogel of andere grote vogel was in die tijd een rariteit. Een andere vondst is een wandtegel uit de zeventiende eeuw met afbeelding van een nar met een uil op een stok. De uil verwijst naar Tijl Uilenspiegel.

In de negentiende eeuw, toen het economisch slechter ging en de bevolkingsomvang afnam, zijn veel buitenhuizen afgebroken.

Het karakter van de Drieboomlaan, die zijn naam dankt aan de drie rijen lindebomen die er ooit stonden, is vanaf het einde van de negentiende eeuw sterk veranderd. Aan de laan verschenen nieuwe arbeidershuizen.

Rond 1900 begon de bouw van de wijk Hoorn-Noord. De sloten aan weerszijden van de Drieboomlaan zijn gedempt.

Meer nieuws uit West-Friesland

Lees hier de digitale editieVolg ons