Vele duizenden schuldenaren in Den Helder

Mensen met schulden moeten beter geholpen worden, vinden Helderse politici.
© Archieffoto ANP
Den Helder

Den Helder wil het aantal personen met problematische schulden binnen zes jaar met 30 procent verlagen ten opzichte van eind 2017.

Dat blijkt uit het Beleidsplan Schulddienstverlening 2018-2021 dat gisteravond door de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling is besproken.

Onderzoek heeft volgens burgemeester en wethouders uitgewezen dat een kwart van de Helderse burgers te maken heeft met problematische schulden of het risico loopt in zo’n situatie terecht te komen. Dat zijn ongeveer 14.000 personen met zogenoemde schuldenstress. Het gaat niet alleen om mensen met lage inkomens.

Den Helder wil het beleid omgooien: van ’schuldhulpverlening’ naar ’schulddienstverlening’: inwoners krijgen niet alleen in financieel opzicht hulp bij het voorkomen of oplossen van hun (dreigende) schulden. Ook aan de achterliggende oorzaken wil de gemeente iets doen. De situatie van de schuldenaar bepaalt waarin de aanpak de nadruk op wordt gelegd.

Doorbraakfonds

Sociaal Lokaal, ChristenUnie en GroenLinks zijn enthousiast over het in te stellen Doorbraakfonds. Het college wil daar de komende vier jaar 50.000 euro per jaar in stoppen. Met dat geld kan snel tot overname van schulden worden besloten om problematische situaties te stabiliseren.

Anjo van Dam (ChristenUnie) denkt dat het Doorbraakfonds handig is om te voorkomen dat schulden door incassokosten verder oplopen.

Wethouder Pieter Kos verwacht dat de 200.000 euro in het Doorbraakfonds voorlopig voldoende is. ,,Als het bedrag te laag is zullen wij de eerste zijn om aan de gemeenteraad te vragen het te verhogen.’’

Onvoldragen

Het CDA vindt het beleidsplan onvoldragen en wil dat het eerst goed wordt uitgewerkt. Maar volgens Kos is het probleem te groot: ,,We kunnen niet een dag langer wachten.’’

Een voorstel van CDA om het stuk van de agenda te halen totdat het door het college is aanpast, kreeg geen steun van de commissie.

Rachel Post (Sociaal Lokaal) wil een aparte paragraaf over de bescherming van de privacy van de schuldenaren. De schuldenaar moet wat haar betreft eerst toestemming geven voor het verstrekken van gegevens aan bepaalde instanties. Wethouder Kos is het deels met haar eens. De uitwisseling van informatie met bijvoorbeeld Woningstichting , de Belastingdienst en nutsbedrijven kan volgens hem juist helpen om tijdig in te grijpen.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.