A7 tot knooppunt kan straat worden

Zaanstad

Er is een reële kans dat de A7 tussen het Prins Bernhardplein en knooppunt Zaandam over een tijdje geen snelweg meer is maar een gewone stadsstraat.

Het afwaarderen van het stuk snelweg is een van de mogelijke oplossingen die bedacht is om de doorstroming op de snelwegen aan de oostkant van Zaandam te verbeteren. Het is nog onzeker of die variant uiteindelijk gekozen wordt door de vele partijen die betrokken zijn bij de zogenaamde corridorstudie.

Voor Zaanstad zou het gunstig zijn. De gemeenteraad staat op het punt toestemming te geven voor de bouw van 380 woningen op het voormalige VVZ-complex en daarna volgt vrijwel zeker nog een woningbouwplan voor de velden van Zaanlandia en mogelijk ook voor tennisvereniging De Gouw. Als daar geen snelweg meer langs zou lopen maar een weg waar langzamer wordt gereden, is dat gunstig voor het geluid en de fijnstof die de nieuwe wijk over zich heen krijgt. Bovendien kunnen er op de weg dan afslagen en opritten gemaakt worden waar dat nu uitgesloten is.

Mocht het afwaarderen van het stuk snelweg buiten de bereikbaarheidsplannen van de regio en het rijk blijven, dan is er nog de mogelijkheid dat Zaanstad zelfstandig probeert er een stadsstraat van te maken. In dat geval komt de rekening vermoedelijk ook bij de gemeente en dat kan volgens wethouder Addy Verschuren een hele opgave worden.

De snelweg omvormen tot stadsstraat is veel meer dan nieuwe snelheidsborden neerzetten. Volgens Verschuren is het vergelijkbaar met het aanleggen van een nieuwe weg. Een 50 of 70 kilometerweg is aanzienlijk smaller en heeft een heel andere inrichting.

Woonwijk

De toekomst van het stuk snelweg kwam donderdagavond in het Zaanstad Beraad ter sprake toen daar gepraat werd over de nieuwe woonwijk. De raadsleden zijn daar goed over te spreken, met als enige voorname kanttekening dat GroenLinks, SP en Rosa willen dat er meer sociale woningbouw komt. Nu is dat vastgesteld op twintig procent.

Een probleem is nog wel dat de wijk gasloos moet worden. Daarbij is rekening gehouden met de komst van het warmtenet. In november is bekend geworden dat het realiseren daarvan moeizaam verloopt.

Verschuren verwacht over het warmtenet in de komende maanden uitsluitsel te kunnen geven.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen