Miljoenen passend onderwijs onbenut

Leonie Groen
Amsterdam

Scholen potten geld voor zorgleerlingen op. In Noord-Holland en Zuid-Holland blijven tientallen miljoenen euro’s op de plank liggen, bestemd voor het passend onderwijs. Minister Arie Slob van onderwijs gaat de scholen dwingen tot meer openheid over de bestedingen met ingang van 2019.

In heel Noord-Holland, met uitzondering van Amsterdam, is in 2016 zo’n 23 miljoen euro niet uitgegeven aan zorgleerlingen in het middelbaar onderwijs. In de Bollenstreek en de regio’s Leiden en Alphen is dik tien miljoen blijven liggen, maar dat is naar verhouding meer dan in Noord-Holland. ,,Het is opmerkelijk. Ik heb er geen verklaring voor”, zegt woordvoerder Thijs den Otter van de Algemene Onderwijsbond. „Ik weet wel dat het ene samenwerkingsverband, een cluster van scholen, actiever is dan het andere”, vervolgt hij. Een dergelijk samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de uitvoering van het passend onderwijs. Ook het ministerie heeft ’geen eenduidige verklaring’. Den Otter vindt het slecht dat er zoveel geld overblijft. ,,Geld dat bestemd is voor kinderen moet besteed worden aan kinderen.”

Meer thuiszitters

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (Groenlinks) heeft onlangs Kamervragen gesteld over het beleid en de financiën van de samenwerkingsverbanden. ,,Het gaat niet goed met het passend onderwijs. Het aantal thuiszitters groeit en niet alle kinderen krijgen de zorg die zij nodig hebben. Ook zie je dat steeds meer kinderen, die uit het speciaal onderwijs komen en doorgestroomd zijn naar het reguliere onderwijs, weer teruggezet worden naar hun oude school. De Algemene Rekenkamer oordeelde vorig jaar dat niemand een flauw benul heeft van waar het geld van de samenwerkingsverbanden heen gaat. Het grote probleem voor Tweede Kamerleden is dat wij het niet goed kunnen controleren.” Minister Arie Slob van onderwijs wil de samenwerkingsverbanden nu per 1 januari 2019 verplichten de jaarstukken online te publiceren. Ook moeten zij voortaan achteraf een heldere verantwoording afleggen en wordt de medezeggenschap van leerkrachten en ouders versterkt.

Tegenvallers

Scholen zeggen dat zij een appeltje voor de dorst nodig hebben, maar Slob vindt dat sparen geen doel op zich mag zijn. Toch wil hij geen maximum stellen aan de hoogte van het spaargeld. Daarvoor zijn de samenwerkingsverbanden te verschillend. Hij vindt het bijvoorbeeld logisch dat een samenwerkingsverband dat eigen personeel in dienst heeft, meer spaart dan andere samenwerkingsverbanden.

Ook in het basisonderwijs blijft geld onbenut. In Noord-Holland (zonder Amsterdam) gaat het om krap 14 miljoen euro. De regio’s Alphen en Leiden en de Bollenstreek laten hier ruim twee miljoen euro liggen.

De reserves van alle samenwerkingsverbanden in Nederland groeiden in 2016 met vijftig miljoen euro naar een totaal van 206 miljoen euro. Over 2017 zijn nog geen gegevens beschikbaar. Jaarlijks gaat er 2,4 miljard euro overheidsgeld naar de ondersteuning van zorgleerlingen. De samenwerkingsverbanden voeren sinds 2014 de regie over een groot deel van dat geld.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.