’GGD Zaanstreek-Waterland moet bezuinigen’

Johan Moes
Monnickendam

De gemeente Waterland wil de stijging van de bijdragen die de regiogemeenten jaarlijks betalen aan de GGD een halt toeroepen. Voor Waterland stijgt de geraamde bijdrage voor 2019 uit boven het bedrag dat zij zelf voor gezondheidszorg in haar begroting heeft opgenomen. De GGD moet bezuinigen, vindt de gemeente.

Dat schrijft de gemeente in een reactie op de kadernota voor 2019 van de GGD, waarin alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland samenwerken. Die gemeenten draaien gezamenlijk ook op voor de kosten van de GGD via een bijdrage die afhankelijk is van het aantal inwoners.

Taken

Die bijdrage van de gemeenten moet volgens de kadernota van de GGD in 2019 weer fors omhoog, mede als gevolg van het feit dat taken die nu nog door het Rijk worden uitgevoerd, worden overgeheveld naar regionale GGD’s. Voor Waterland gaat het om een verhoging van ruim 530.000 naar bijna 606.000 euro, een stijging van meer dan 14 procent. Dat wordt volgens de GGD wel gecompenseerd door een hogere uitkering voor de gemeente van het Rijk, maar niettemin zegt Waterland de geraamde hogere bijdrage niet te willen betalen.

„De (in de kadernota) vermelde bijdrage van de gemeente Waterland ligt boven de beschikbare middelen die wij voor gezondheidszorg in de meerjarenbegroting hebben geraamd”, aldus de gemeente. „Om die reden zijn wij kritisch ten aanzien van wettelijke- en niet wettelijke taken en onvermijdelijke en vermijdbare (begrote) kosten.”

Brief

De GGD kan een brief van de Waterlandse gemeenteraad tegemoetzien waarin wordt opgeroepen om in de begroting voor 2019 bezuinigingen door te voeren. Een ’taakstellende opdracht’ heet dat in jargon. „Uitgangspunt daarbij is dat deze taakstelling leidt tot een lagere bijdrage van onze gemeente die aansluit bij de voor gezondheidszorg beschikbare middelen”, zo staat in de brief. „Wij streven een reductie na van minimaal 30.000 euro en denken constructief mee bij het vinden van taakstellingsmogelijkheden.”

Voor de andere gemeenten in Waterland en de Zaanstreek gaat de bijdrage in 2019 eveneens flink omhoog. Voor Beemster gaat die van 280.000 naar ruim 322.000 euro, voor Landsmeer van 342.000 naar 395.000 euro, voor Oostzaan van 309.000 naar 338.000 euro en voor Wormerland van 492.000 naar 554.000 euro. Voor Edam-Volendam stijgt de bijdrage met 119.000 euro, voor Purmerend met ruim 2,5 ton en voor Zaanstad met meer dan 327.000 euro.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.