Coalitie Hoorn met VVD, GroenLinks, Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn (update)

De gemeenteraad op de avond van de installatie.© Foto Benno Ellerbroek

Eric Molenaar
Hoorn

VVD en GroenLinks gaan in Hoorn samen met Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn een nieuwe coalitie vormen. Dat maakten de partijen vrijdag bekend. De partijen zien bestuurlijke vernieuwing, gericht op een goede samenwerking met de hele raad en de stad als absolute prioriteit.

Op woensdag 21 maart werd de VVD gekozen als grootste partij in Hoorn. Na gesprekken met alle partijen die meededen aan de verkiezingen werd afgelopen maandag duidelijk dat de VVD samen met GroenLinks ging verkennen met welke partijen zij een coalitie zouden kunnen vormen.

„Het was voor ons vanzelfsprekend om eerst met de partijen te spreken die in deze verkiezing hebben gewonnen en die ook qua programma het beste bij ons passen”, legt Marjon van der Ven (VVD) uit. „Dit waren Fractie Tonnaer, CDA, D66 en Sociaal Hoorn. Na intensieve gesprekken met het CDA kwamen we samen tot de conclusie dat er onvoldoende raakvlakken waren om in een coalitie verder te gaan. D66 is een logisch alternatief en ook een natuurlijke partner als het gaat om onze topprioriteit van bestuurlijke vernieuwing.”

Wie de wethouders worden zal waarschijnlijk binnen een week duidelijk worden, maar maandag werd al een aantal namen genoemd. Bij de VVD is lijsttrekker Marjon van der Ven de wethouderskandidaat en bij GroenLinks de huidige wethouder Samir Bashara. Sociaal Hoorn wilde als kandidaat het ervaren raadslid Kholoud Al Mobayed naar voren schuiven. Fractie Tonnaer wil Simon Broersma als wethouder. Roger Tonnaer zelf was al eerder wethouder. Voorts ligt voor de hand dat Ben Tap aanblijft namens D66.

De partijen gaan als eerste aan de slag om te komen tot een goede vorm om samen en met de raad afspraken te maken over wat er deze bestuursperiode moet gebeuren. Samir Bashara (GroenLinks): „Wij willen die afspraken zo open mogelijk maken. Dus geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar juist een open akkoord, dat ook ruimte geeft voor een gezamenlijk programma van de gemeenteraad, waaraan alle partijen input aan kunnen leveren.”

Op dinsdag 17 april is er een bijeenkomst met de raad waarin het thema van bestuurlijke vernieuwing en de ideeën over samenwerking binnen de raad aan de orde komen.

Ook Roger Tonnaer (FT), Arwin Rood (D66) en Jeroen van der Veer (Sociaal Hoorn) kijken uit naar een nieuwe manier van samenwerken met en binnen de raad. Tonnaer (FT): „Er zijn tussen de Hoornse partijprogramma’s veel meer overeenkomsten dan verschillen. Uit de bijeenkomst van afgelopen maandag blijkt wel dat alle partijen in de raad de wens hebben om zich vooral op die overeenkomsten te richten. Dat is een goed en ook belangrijk signaal.”

Arwin Rood (D66): „Inwoners, ondernemers en partners vragen steeds meer om betrokkenheid en ruimte voor eigen initiatief. Het is een enorme kans als we die beweging als gezamenlijk gemeentebestuur kunnen omarmen.” Van der Veer (Sociaal Hoorn): „Geen wij/zij, maar juist samen de opgaven van de stad benoemen en oppakken, dat is onze inzet.”

Marjon van der Ven: „We hebben een stevig en gevarieerd team; landelijk én lokaal, rechts en links. Wij kijken enorm uit naar een mooie samenwerking met elkaar, maar vooral ook met de hele raad en de mensen, organisaties en verenigingen in onze stad.”

Tonnaer struikelblok

Het CDA heeft afgehaakt bij de coalitieonderhandelingen met VVD, GroenLinks en Fractie Tonnaer omdat de partij van Tonnaer voor de christen-democraten een struikelblok is gebleken, zegt fractievoorzitter Dick Bennis: „We hadden graag met VVD, Groenlinks en twee andere partijen verder willen gaan praten, maar Fractie Tonnaer is met naamdrager Roger Tonnaer als fractievoorzitter en de onlangs van een andere partij overgesprongen Simon Broersma als beoogd wethouderskandidaat geen wenselijke lokale partij om mee te besturen.”

Het CDA ’kiest voor constructiviteit, stabiliteit en betrouwbaarheid’. Eigenschappen die het volgens Bennis mist bij de Fractie Tonnaer. „Die zijn onontbeerlijk om Hoorn, Blokker en Zwaag goed en betrouwbaar te kunnen besturen.”

„Er waren ook andere keuzes mogelijk. Keuzes voor andere (lokale) partijen die afgelopen jaren wel stabiel, betrouwbaar en bovenal constructief meedachten en meebestuurden. Voor CDA belangrijke voorwaarden om de gewenste bestuurlijke vernieuwing te waarborgen.”

CDA had graag deze partijen een kans gegeven. „Dat bleek niet mogelijk en dan moet je tijdig de juiste conclusie trekken om voorlopig niet verder aan de coalitieonderhandelingen te willen deelnemen”, aldus Dick Bennis.

HOP: ’Angstzaaien’

De Hoornse Onafhankelijke Partij gaat met rechte rug oppositie voeren indien de voorgenomen coalitie doorgaat, laat zij weten in een verklaring.

Fractievoorzitter Robert Vinkenborg: ’Met angstzaaien over Flexwoningen heeft de Fractie Tonnaer een verkiezingsoverwinning van jewelste geboekt. Mensen bang maken met spookverhalen en jezelf aandragen als de oplossing, daar win je kennelijk verkiezingen mee. En dat over de ruggen van mensen die gewoon heel snel een dak boven hun hoofd nodig hebben. Wij weigeren dit politiek vandalisme te belonen.’

’Fractie Tonnaer stelde zich in de afgelopen jaren destructief op in de gemeenteraad. Dat nu wordt gesproken over het overbruggen van wij-zij-tegenstellingen, klinkt in het licht van de zeer recente geschiedenis als een gotspe. Kijk maar eens naar de recente opstelling over het Kerkplein en andere dossiers. Een raadsakkoord om de oppositie monddood te maken, zien wij met een coalitie in deze samenstelling echt niet zitten.’

Net als het CDA mist HOP bij de voorgenomen coalitie constructiviteit, stabiliteit en betrouwbaarheid om Hoorn goed te besturen: ’En daar komt gebrek aan geloofwaardigheid bij. De raadsleden van Sociaal Hoorn maakten deel uit van de vorige coalitie. Ze hebben zich daar in de campagne tegen afgezet en dat komt niet echt betrouwbaar over. Het moet voor de kiezers toch ook vreemd zijn dat twee ex-leden van de PvdA-fractie uit de vorige periode opeens in een Groen-Rechts-college terecht komen’, aldus Vinkenborg. ’De optelsom maakt dat wij weinig vertrouwen hebben in de voorgenomen samenstelling van de coalitie: met ook een duidelijke verliezer en een nieuwe, onbekende partij bestaande een mengeling van opgestapte PvdA’ers en SP’ers. Voegt dat wel?’

’De Hoornse Onafhankelijke Partij blijft beschikbaar voor een andere coalitie die bestuurlijk meer kans van slagen heeft. Wij hadden graag gezien dat het CDA als betrouwbare bestuurderspartij ook deel zou uitmaken van een nieuwe coalitie. Mocht de voorgenomen coalitie alsnog sneuvelen dan is HOP bereid het gesprek aan te gaan. Gelet op de instabiliteit van de Fractie Tonnaer met een wethouder-kandidaat die recentelijk van de ene naar de ene partij is overgestapt – en daarmee opeens van standpunten is veranderd - zal HOP niet deelnemen aan een coalitie waaraan de Fractie Tonnaer deelneemt. HOP gaat er vanuit dat de coalitie nog niet rond is: ’De achterbannen van verschillende partijen moeten er ook nog wat van vinden. Mocht deze coalitie met een meerderheid van één zeteltje doorgaan, dan gaat HOP met rechte rug en constructief oppositie voeren. Wij wensen de coalitie dan veel succes, maar wij geloven er niet in.’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen