’Bovengrondse aanpassingen N247 hebben tijdelijk effect op doorstroming’

Johan Moes
Broek in Waterland

Als de provincie Noord-Holland kiest voor bovengrondse aanpassingen aan de N247 bij Broek in Waterland om de doorstroming te verbeteren, is het effect daarvan maar tijdelijk. Door de toename van het verkeer zullen na 2030 opnieuw files ontstaan. Bij een onderdoorgang is de kans daarop kleiner.

Dat stelt advies- en onderzoeksbureau Ecorys, dat in opdracht van de provincie een zogenoemde maatschappelijke kosten- en batenanalyse heeft gemaakt van de verschillende opties om het verkeersprobleem bij Broek te lijf te gaan.

In de analyse is onderzocht wat de gevolgen zijn van verschillende varianten (bovengronds of ondergronds) als het gaat om bijvoorbeeld tijdwinst, ruimtebeslag, verkeersveiligheid, geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen.

De analyse werd gisteravond gepresenteerd aan het publiek in het Van der Valk Hotel in Katwoude.

Bij het onderzoek naar de beste manier om het fileprobleem op de N247 aan te pakken werkt de provincie nauw samen met de Dorpsraad Broek in Waterland.

Die is altijd voorstander geweest van een weg onder het dorp door, terwijl de provincie aanvankelijk koos voor bovengrondse aanpassingen.

,,De conclusie van de onderzoekers bevestigt wat wij altijd hebben gedacht’’, zei voorzitter Goof Buijs van de dorpsraad donderdagavond.

,,Met bovengrondse aanpassing los je het probleem tijdelijk op en loopt de boel over een aantal jaren weer vast. Voor ons is dat een heel belangrijk aspect. Er moet een oplossing komen die duurzaam is en zeker vijftig tot honderd jaar meegaat. Aan tijdelijke oplossingen moet je geen geld uitgeven. Als ik politicus was, zou ik van de bovengrondse variant zeggen: dat gaan we niet doen.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.