’Nieuw college Hoorn moet flexwonen meteen hervatten’

Jaap Stiemer
Hoorn

De nieuwe coalitie in Hoorn moet tempo maken met het bouwen van complexen voor flexwonen. Dat vinden de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP), Hoornse Senioren Partij (HSP) en VOCHoorn.

De drie partijen hebben hierover een brief gestuurd aan het college. Volgens hen is er nog steeds een meerderheid voor flexwonen in de raad en is de nood onder de groep die hiervan gebruikmaakt, onverminderd groot.

Flexwonen is bedoeld voor zogeheten spoedzoekers die door verschillende omstandigheden snel tijdelijk een woning nodig hebben. Het gaat daarbij onder meer om gescheiden mensen, mensen die van de noodopvang gebruikmaken, statushouders en ex-ggz patiënten. Ze staan niet ingeschreven bij een woningcorporatie en hebben daardoor geen ’urgentie’.

Het ’demissionaire’ college had voorstellen uitgewerkt voor het bouwen van twee complexen voor flexwonen in de wijk Nieuwe Steen en in Bangert en Oosterpolder. Hiertegen kwam vanuit deze wijken protest.

Wethouder Theo van Eijk (CDA) stuurde eind maart een brief aan de gemeenteraad met de mededeling dat de besluitvorming rond het flexwonen zou worden uitgesteld tot na de verkiezingen. Op die manier zou ’de nieuwe coalitie de mogelijkheid krijgen zich een mening te vormen’ over het plaatsen van de tijdelijke complexen.

De drie fracties vragen zich af of de wethouder dit in zijn eentje heeft beslist of dat het een collegebesluit was. Ook willen HOP, HSP en VOCHoorn weten of dit voor vertraging gaat zorgen. Ze wijzen erop dat er een meerderheid in de raad was - en waarschijnlijk nog steeds is - voor flexwonen en dat er daarom juist geen oponthoud moet zijn.

Gefolderd

Twee partijen die bezig zijn met het vormen van een college, VVD en Fractie Tonnaer, hebben kritiek gekregen op de manier waarop ze met het onderwerp zijn omgegaan. Beide partijen zijn tegen flexwonen en hebben in de aanloop naar de verkiezingen gefolderd in de buurten die daarvoor aangewezen waren. In de informatie die ze verspreidden stond onder meer dat er drugsverslaafden in de flexcomplexen zouden komen te wonen, iets dat feitelijk niet klopt.

De vragen van de drie fracties worden binnenkort beantwoord. Tijdens de formulering van een collegeprogramma wordt er nu over gesproken om de ’moeilijke’ categorie een soort aanleunwoningen te bieden bij de plek waar ze op dat moment verblijven, zoals de maatschappelijke opvang.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen