’Aannemen van lening ernstig plichtsverzuim’

Matthie Bergman
Utrecht

Of het nu gaat om het aannemen van een gift of een lening: in beide gevallen is er sprake van ernstig plichtsverzuim. Dit blijkt uit jurisprudentie over dergelijke kwesties.

In 2012 deed de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van onder meer het ambtenarenrecht, uitspraak in zo’n kwestie.

Een ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen had twintigduizend euro als renteloze lening aangenomen van een directeur van een bouwbedrijf. De man werd om die reden door zijn werkgever ontslagen, maar vocht dat ontslag aan.

Bouwbedrijf

De ambtenaar had namens de gemeente zakelijke contacten met dat bouwbedrijf. Daardoor kwam hij zich in een afhankelijke positie van het bouwbedrijf, zo stelde zijn werkgever en later ook de rechtbank. De gemeente kon hierdoor financieel nadeel lijden, zo werd nog toegevoegd.

De Centrale Raad van Beroep vond ook dat de ambtenaar tekortgeschoten was in het bewaken van zijn positie als integer, betrouwbaar en onafhankelijk vertegenwoordiger van de gemeente. ,,Het vertrouwen dat het college in hem moet kunnen stellen, heeft hij ernstig beschaamd’’, aldus de raad.

Gift

De Centrale Raad van Beroep oordeelde in dit geval dat het niet uitmaakt of er sprake is van een gift of een lening: ,,Ook met een geldlening wordt de schijn gewekt van belangenverstrengeling. Dit is ernstig plichtsverzuim.’’

Tegen deze uitspraak was geen beroep meer mogelijk.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.