Poller blokkeert Thuis met zorg Zaanstreek vanwege verkeerde kleur kentekenplaat

José Pietens
Zaandam

Thuis met zorg Zaanstreek is in een licht Kafkaëske situatie beland. De particuliere zorgverlener uit de Zaandamse burgemeestersbuurt krijgt van de gemeente geen ontheffing om ’s middags het centrum in te rijden via de Beatrixbrug en Czaar Peterstraat. Reden: de kentekens op de auto’s voor de dagbesteding hebben niet de juiste kleur.

Thuis met zorg is een kleinschalig zorgbedrijf met 45 cliënten. Veel van hen wonen in en om het centrum, zegt directeur Madelon Mulder. Via de Beatrixbrug en Czaar Peterstraat is de afstand tussen cliënten en dagbesteding het kortst, maar sinds een jaar versperren pollers (beweegbare zuilen) de toegang. Omrijden is voor cliënten niet prettig, zei Mulder donderadg tijdens een hoorzitting in het gemeentehuis. ,,Zij hebben ernstige aandoeningen zoals Parkinson, MS en ALS. Omdat zij weinig energie en vaak pijn hebben, is het voor hen belangrijk om zo kort mogelijk onderweg te zijn.’’

De dagbesteding is een van de diensten waarvoor Thuis met zorg een contract heeft afgesloten met de gemeente Zaanstad. Mulder: ,,Bij dagbesteding komt nu eenmaal altijd vervoer kijken. Sommige zorgorganisaties huren er taxibedrijven voor in en anderen - zoals wij - richten er een stichting voor op en kopen eigen voertuigen. Op die manier blijft het vervoer betaalbaar en houd je alles zelf in de hand.’’

En daar zit hem de kneep. Taxibedrijven hebben een blauw kenteken en daarmee automatisch ontheffing voor de pollers, de auto’s van de stichting hebben een geel kenteken. ,,Wij doen precies hetzelfde als die taxibedrijven, dus zouden wij ook vrijstelling moeten krijgen. Nu zijn we per rit een half uur extra tijd kwijt. Bovendien is het zó’n gepuzzel om gecombineerde ritten te maken, dat ik soms twee auto’s inzet. Dat kost meer geld.’’

Autoluw

De gemeenteraad liet bij haar besluit om het centrum autoluw te maken met pollers geen ruimte voor uitzonderingen, lichtte een ambtenaar toe. Vrije doorgang geldt alleen voor marktkooplieden, elektrisch bestemmingsverkeer, hulpverleningsdiensten, openbaar vervoer en taxi’s. ,,Wij hebben het raadsbesluit te respecteren en daarin staat niet dat we er van mogen afwijken.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.