Helderse oppositie vindt jeugd belangrijker dan gratis parkeren

Den Helder

Oppositiepartijen D66 en Groen Links kraakten maandagavond in de Helderse gemeenteraad gezamenlijk kritische noten over de geplande bezuinigingen in het nieuwe coalitieprogramma van drie miljoen euro op het sociaal domein.

Een keuze voor de jeugd boven gratis parkeren. Als het aan oppositiepartij D66 ligt, dan worden de bezuinigingen op de gelden voor minder draagkrachtigen gehalveerd.

De helft van die anderhalf miljoen moet volgens Mosk komen door vanaf 2019 te stoppen met gratis parkeren. ,,Het is helemaal niet aangetoond dat gratis parkeren omzetverhogend werkt’’, stelde hij. ,,De pleinen staan vol met auto’s van winkelpersoneel en auto’s van bedrijven die een afspraak of klus hebben in de binnenstad.’’ Hij ziet de upgrade van het centrum, gevelrenovaties en het aantrekken van de economie als belangrijkste redenen voor de omzettoename onder Helderse winkeliers.

Mosk: ,,Voor de verkiezingen riepen alle partijen dat er niet mocht worden bezuinigd op sociaal domein, maar nu heeft men hiervoor drie wethouders nodig en gaan ze direct drie miljoen bezuinigen.’’

D66 kreeg bijval van GroenLinks dat bij monde van Marije Boessenkool sprak van ’een politieke keuze voor de bezuiniging op sociaal domein’. Eerder kreeg een voorstel van haar om geld dat niet uitgegeven is aan het sociaal domein en wel daarvoor was bedoeld niet toe te voegen aan de algemene reserves, maar aan de reserves van het sociaal domein, geen raadsbrede steun. ,,We moeten de realiteit onder ogen zien’’, aldus CDA’er Harmen Krul. ,,Dit probleem moet serieus worden aangepakt. Niet weglopen voor de verantwoordelijkheid of schuiven met potjes uit de reserves.’’

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.