’Alkmaar is ideaal voor wietteeltproef’

Alkmaar

Alkmaar is de ideale gemeente voor een overheidsproef met wietteelt. In het pas verworven buitengebied is ruimte genoeg.

Dat is de mening van Peter van Diepen (D66), die een motie in de maak heeft met de titel ’Boter, Kaas en Cannabis’. De PvdA heeft al toegezegd die te steunen.

De motie is een reactie op de voornemens van het nieuwe kabinet om wietteelt gereguleerd (onder controle van de overheid) te laten plaatshebben. De D66-Kamerfractie maakte in 2013 een concept, maar VVD, CDA en CU waren tegen.

Nu, een paar jaar later, lijkt het er alsnog van te komen. Er zou een aantal gemeenten voor aangewezen kunnen worden. „Alkmaar kan zich opgeven voor de proef. Een mooie kans. Haal de teelt uit het criminele circuit. Alkmaar, meld je aan bij de minister”, riep D66-aanvoerder Peter van Diepen recent in een politieke vergadering.

Die oproep werd direct genuanceerd door burgemeester Piet Bruinooge: „Het is dringen bij het rijk. Veel gemeenten hebben zich al aangemeld. Maar wij gaan als college pas actie ondernemen als de gemeenteraad daarover uitspraak gedaan heeft.”

Van Diepen: „Ik begrijp dat u graag een motie over dit onderwerp zou willen hebben.”

Bruinooge: „Dat zeg ik niet. Ik signaleer allen dat u zelf een uitspraak zult moeten doen als u wilt dat wij in actie komen.”

Toen Van Diepen aangaf de handschoen op te zullen nemen, vroeg Maya Bolte (LA) of hij ook al een locatie bij in gedachten heeft.

En daar kwam het konijn uit de hoed: „Het mooie is dat we net een fusie hebben gehad met twee landelijke gemeenten. Dat zijn zeventien woonkernen en heel veel landbouwgrond. Dus ik denk dat daar alle ruimte is voor een experiment met gereguleerde wietteelt. Veel meer dan in de grote steden.”

Van Diepen daagde de raad uit. „Wees vooruitstrevend. Ik roep alle fracties op om aan te haken.” Paul Verbruggen (PvdA) liet weten ’ graag mee te denken.’ De motie komt vermoedelijk donderdag al in de raad.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen