Venhuizer bolbloemreuzen blijven bouwen

Tulpenproducent Ronico is één van de bedrijven die steeds meer gebouwen langs de Elbaweg neerzet.© Foto Holland Media Combinatie

Cees Beemster
Venhuizen

De steeds groter wordende bolbloembedrijven in Hem-Venhuizen hebben steeds grotere bouwblokken nodig voor hun werk en huisvesting van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Drechterland denkt daarom na over nieuwe regels. En overweegt de bedrijven te laten meebetalen als door hun groei de infrastructuur moet worden aangepast.

Dertig jaar lang mochten agrariërs langs de Zijpweg, Elbaweg, Koggeweg, Meilag en Westerkerkweg nieuwe bouwblokken krijgen of bestaande bouwblokken uitbreiden tot maximaal twee hectare. De openheid van het landschap was hier voor de gemeente minder van belang dan de groei van de bedrijven. De laatste vijf jaar is dit concentratiegebied losgelaten en kreeg de gemeente bovendien aanvragen voor grotere bouwblokken.

Met name bolbloemkwekerijen willen steeds grotere kavels bebouwen. Ze zijn al lang niet meer puur alleen bezig met een agrarisch grondgebonden product, maar ook met de verpakking en logistiek hiervan. En hebben bovendien steeds meer ruimte nodig voor de huisvesting van hun buitenlands personeel.

Elbaweg

Drechterland heeft als uitgangspunt dat de arbeidsmigranten bij de bedrijven zelf worden gehuisvest. Bij meerdere bedrijven staan inmiddels eigen personeelshotels. Per bedrijf worden 120 bedden toegestaan. Tot nu toe heeft de gemeente 833 bedden vergund. Er lopen verzoeken voor nog eens 188 beden, waarvan 160 bij bedrijven aan de Elbaweg, zoals Boots en Ronico. Laatstgenoemd bedrijf heeft per direct al vijftig extra bedden nodig. Als dit alles wordt goedgekeurd, heeft Drechterland 1.021 vergunde bedden, wat neerkomt op vijf procent van de bevolking. Dit betekent ook dat langs de Elbaweg een derde van al deze bedden staat, namelijk 322 bedden voor migranten.

De gemeente voorziet dat de bedrijven in kwestie de komende jaren willen groeien tot bouwblokken van 2,7 tot 8 hectare, zoals ook elders in de regio. Hoog tijd om na te denken over nieuw beleid, vinden alle fracties in de gemeenteraad. ,,Spreken we nog over een agrarisch bedrijf of over een logistiek centrum?’’, vroeg wethouder George Besseling zich afgelopen week af in de laatste vergadering met de raadsfracties. ,,Er is nieuw beleid nodig. Het groeiend aantal bedden betekent ook iets voor de verkeersveiligheid. Misschien moeten we de bedrijven om een bijdrage vragen voor verkeersmaatregelen.’’

Ook juridisch gezien heeft de gemeente baat bij nieuw beleid. Drechterland vreest anders problemen als burgers naar de Raad van State stappen om te voorkomen dat bouwblokken vergroot worden.

Voorstel

Voordat de bebouwingsmogelijkheden verruimd worden, moet eerst een politieke discussie gevoerd worden. Daarvoor komt Besseling binnenkort met een voorstel naar de raad.

,,Dit gaat om de bedrijven, maar ook om grondgebruik en de verkeersstromen’’, merkte Sjon Wagenaar (Progressief Drechterland) op. ,,En we moeten hierbij niet alleen naar de situatie in Drechterland kijken.’’ Besseling: ,,We komen als college met een visie op dit gebied, inclusief de verkeerssituatie.’’ Hij is trots dat Drechterland al beleid heeft voor de huisvesting van migranten, dat Stede Broec overneemt. ,,Onze bedrijven tonen aan dat dit goed kan.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen