GroenLinks richt pijlen op Post

Een van de afbeeldingen in documenten uit het WOB-verzoek is dit plaatje van de nulplusvariant bij Krommenie.

Bart Vuijk
Beverwijk

De GroenLinksfractie in Provinciale Staten morrelt aan de politieke geloofwaardigheid van VVD-gedeputeerde Elisabeth Post. De fractie werpt in een persbericht de vraag op of of zij de Staten wel tijdig, volledig en juist heeft geïnformeerd.

Het gaat over een belangrijke e-mail van Icomos, over de aanleg van de weg tussen A8 en A9. Voor zover GroenLinks weet, heeft de gedeputeerde die mail nooit aan de Staten gestuurd en heeft zij er ook nooit wat over gezegd tijdens vergaderingen. GroenLinks vindt dat Post dat wel had moeten doen.

De mail is van 22 december 2017. Het is een antwoord van Icomos op een e-mail van het ministerie van OCW, die op 11 december aan Icomos vraagt of een verdiepte aanleg van de verbindingsweg dwars door het gebied van de Stelling van Amsterdam goedkeuring kan krijgen van deze adviesinstantie van Unesco. Unesco heeft het predicaat ’werelderfgoed’ verstrekt voor de Stelling van Amsterdam, waarbij de verplichting hoort dat de Nederlandse overheid het fortengebied zo goed mogelijk moet beschermen.

Het antwoord van Icomos in de mail van 22 december laat geen enkele onduidelijkheid bestaan: alle wijzigingen van bestaande varianten voor de weg worden onverkort afgewezen. Ook een verdiepte aanleg van de weg, om de weidsheid van het cultuurhistorisch belangrijke landschap te ontzien.

Redeneerlijn

Post heeft, voor zover GroenLinks het kan beoordelen, dit standpunt en deze mail van Icomos nooit aan de Staten verteld. Tegenover deze krant meldt zij via haar woordvoerder dat het standpunt van Icomos is verwerkt in een nota, met de titel ’redeneerlijn’. In die nota wordt echter met geen woord gerept over de bewuste mailwisseling tussen Icomos en het ministerie, waarvan de provincie op de hoogte is gesteld.

De bewuste e-mail is pas geopenbaard na een wob-verzoek van het buurtcomité Busch en Dam, dat enkele weken geleden een stapel documenten opleverde waar deze mail tussen zat. Uit de geopenbaarde documenten blijkt dat er in januari dit jaar op het provinciehuis overleg is geweest over de vraag wat nu te doen met de verbindingsweg, die het predicaat ’werelderfgoed’ in gevaar kan brengen.

Post heeft het afgelopen halfjaar ingezet op de aanleg van de Golfbaanvariant, hoewel ook die door Icomos wordt afgewezen. Ook de IJmondgemeenten en bewoners van de wijk Broekpolder zijn er tegen, omdat deze variant meer verkeerslawaai en fijnstof in de wijk meebrengt.

De gedeputeerde is nu bezig met een landschapsplan voor de Golfbaanvariant. Doel is de weg aan te leggen en het predicaat werelderfgoed te behouden. GroenLinks vraagt het college van GS of dit niet bij voorbaat kansloos is. Icomos heeft het toch al bij voorbaat afgewezen, meent de fractie. Het college moet nog antwoord geven.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.