Conceptakkoord Hoorn nog niet openbaar

Eric Molenaar
Hoorn

De nieuwe coalitie die na de verkiezingen in Hoorn is gevormd - met VVD, GroenLinks, Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn - heeft een concept van een coalitieakkoord voorgelegd aan de gemeenteraad. Het bevat Hoorns grootste ambities en opgaven, maar is nog niet openbaar.

Het concept is tot stand gekomen na twee werkbijeenkomsten. Daarin konden raadsleden meedenken over zaken als veiligheid, economie, toerisme, bereikbaarheid, zorg en wonen. Het wordt dinsdagavond door de gemeenteraad besproken en is ook naar de leden van de vijf coalitiepartijen gestuurd

Het formatieteam zal toelichten waarom bepaalde inbreng vanuit de werkbijeenkomsten wel of niet is opgenomen. Als blijkt dat bepaalde punten toch door een aanzienlijk deel van de raad worden gesteund, kunnen nog wijzigingen worden aangebracht.

Eind deze week wordt het akkoord openbaar. Het is de bedoeling dat het op 5 juni wordt vastgesteld. Dan zullen ook de wethouders worden benoemd.

Het gaat om een coalitieakkoord op hoofdlijnen, dat nog veel ruimte biedt voor inbreng van de raad en ’de stad’.

De coalitie wil oplossingen zoeken in samenwerking met de raad en andere partners.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen