Raad van State neemt meer tijd voor beroep afslag Heiloo

Henk-Jan den Ouden
Heiloo

De Raad van State neemt een half jaar extra de tijd voor de beroepszaken die door onder andere Stichting Heilloze Weg zijn aangespannen tegen het bestemmingplan voor de aansluiting van Heiloo op de A9. Of dat uitstel voor het project gaat betekenen, is nog niet bekend.

De beroepen tegen de aansluiting zijn op diverse gronden ingesteld, maar een ervan gaat over de neerslag van stikstof in het duingebied. Door de aanleg van de afslag veranderen de verkeersstromen; veel verkeer komt dan via de Lagelaan bij Motel Heiloo de Kennemerstraatweg op.

Stikstof

,,Uit berekeningen blijkt, dat door die veranderende verkeersstroom een geringe toename van neerslag van stikstof in het Noordhollands Duinreservaat optreedt’’, aldus een woordvoerster namens de gemeente Heiloo en de projectgroep van de aansluiting. ,,Dat is een gebied waarop de Habitat Richtlijn van de Europese Unie van toepassing is. De neerslag van stikstof is in het duinreservaat een kritische factor. De toename van de neerslag van stikstof is overigens beperkt en doet zich voor in een klein gebied.’’ Vandaar, aldus de woordvoerster, dat er in 2016 een vergunning kon worden verleend in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De Raad van State heeft nu aan het Europese Hof gevraagd, of het PAS past binnen de Europese Habitatrichtlijn. Totdat het Hof daarover een uitspraak heeft gedaan, worden alle zaken waarin het PAS aan de orde is, aangehouden.

De projectgroep van de afslag, de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Castricum en de provincie, onderzoeken nu of het zin heeft, beroep tegen dat uitstel in te stellen. De projectgroep gaat niet uit van uitstel, zo zegt de woordvoerster. ,,Aan het eind van de maand is er meer duidelijkheid.’’

Handgranaat

Volgens fractievoorzitter van de PvdA Ko Hemminga ligt er hiermee ’een handgranaat in de kamer van het college van Heiloo’. ,,Wanneer de uitspraak is dat door de aanleg emissie te hoog en niet kan worden aangelegd dan zijn de rapen echt gaar. Miljoenen aan voorbereidingskosten en gronden die dan voor niets zijn aangekocht. En het verkeersplan dat op 5 maart is vastgesteld kan gelijk de papierversnipperaar in.’’

De Stichting Heilloze Weg zegt geen bezwaren te hebben tegen het aanhouden van de zaak door de Raad van State. De stichting is wel van mening dat er tot er een uitspraak van de Raad van State is, geen bouwwerkzaamheden mogen plaatsvinden. ,,Wij zullen in overleg met de anderen die beroep hebben ingediend, nader afstemmen over het opnieuw indienen van een voorlopige voorziening indien tussentijds gestart wordt met werkzaamheden’’, aldus Heilloze Weg.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.