Camera op uniform toezichthouders Hoorn

Voorbeeld van een bodycam bij de politie.

Voorbeeld van een bodycam bij de politie.© Foto ANP / Evert Elzinga

Jaap Stiemer
Hoorn

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) in Hoorn krijgen een zogenoemde bodycam op hun uniform. Die kunnen in specifieke situaties worden aangezet om beelden te maken die als bewijsmateriaal kunnen worden gebruikt.

Het gaat om een proef van een jaar. De bodycams zijn inmiddels afgeleverd bij de gemeente Hoorn, maar er wordt nog niet mee gewerkt. Dat gebeurt later deze maand. De proef duurt tot na de kermis volgend jaar, zodat er dan ook bijvoorbeeld op Lappendag mee kan worden gewerkt, een dag die traditioneel nog wel eens voor schermutselingen zorgt in de binnenstad.

Er is voor deze proef gekozen om te kijken of de camera’s ook preventief werken als het gaat om het geweld waarmee de toezichthouders in toenemende mate te maken hebben. De bodycams zijn goed zichtbaar op het uniform en elders in het land is al gebleken dat dit zorgt voor vermindering van agressie.

Boa’s zijn ambtenaren die werk doen dat in het verlengde ligt van de politie. Ze hebben opsporingsbevoegdheid en mogen verdachten staande houden en boetes uitschrijven. Vaak zijn ze uitgerust met handboeien, soms ook met wapenstok, pepperspray of vuurwapen. Dat laatste is in Hoorn niet het geval.

De bodycams worden in Hoorn ingezet in de hele gemeente, maar vooral op plekken waar sprake is van veel overlast. Er wordt vooral van uit gegaan dat de camera’s een preventief effect zullen hebben en ongewenst gedrag zullen voorkomen. Ook het hinderlijk filmen van toezichthouders, wat nogal eens gebeurt, wordt door de camera’s verminderd, is de verwachting.

De beelden die met de camera’s worden gemaakt, kunnen gebruikt worden als aanvullend bewijsmateriaal bij het onderzoek naar strafbare feiten, of bij de afhandeling van klachten over het optreden van de toezichthouder zelf.

Voor het gebruik van de camera’s zijn nog geen specifieke regels opgesteld, maar het valt onder de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming. Daarin is geregeld waarvoor de beelden mogen worden gebruikt, wie ze mag bekijken en hoe lang ze mogen worden bewaard.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen