Gemeentebelangen Sociaal Oostzaan was ’te klein’

Gemeentebelangen Sociaal Oostzaan was ’te klein’
Ria Bisseling vond de raadszaal teleurstellend. ,,Op straat bereik je meer. Daar krijg je ook veel meer energie van.’’
© Foto Wim Egas
Oostzaan

Ze moest in korte tijd dossiers van honderd pagina’s per stuk doorwerken, een standpunt bepalen en die vaak eenzaam verdedigen. Hoe sterk het standpunt ook was, ze stuitte op een dichtgetimmerd coalitie-akkoord en een coalitie die in groten getale over haar heen walste. ,,De coalitiepartijen hadden van tevoren een antwoord op alles bepaald. Ik kon vaak praten als Brugman, maar er was weinig mogelijk.’’ Fractievoorzitter Ria Bisseling van Gemeentebelangen Sociaal Oostzaan heeft besloten om haar partij niet mee te laten doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Bisseling kondigde het afhaken aan bij de Oostzaanse omroep Radio 9. Aan haar keukentafel in Oostzaan licht ze de beslissing toe.

Over vier jaar wil ze er weer bij zijn, maar op dit moment is de partij te klein om een vuist te kunnen maken in de gemeenteraad. Te vaak was ze David die niet van Goliath kon winnen.

,,Wij zijn maar met een klein clubje. We zijn met drie of vier mensen en ik zit alleen in de raad, het meeste werk rust op mijn schouders.’’

Ze voelde zich vaker dan eens voor paal gezet. Als er niet over haar heen gewalst werd door de grote coalitiepartijen VVD en GroenLinks werd ze wel afgekapt door een kookwekker. Ze noemt het de ’tweeminutendemocratie’.

,,Je hebt twee minuten om je vragen te stellen en dan word je onderbroken door een wekker en mag je je vraag niet afmaken. Hoe democratisch is dat? Het werkt in de hand dat mensen van de politiek afhaken. Je hebt reuring nodig.’’

De omgang van de raadsleden met elkaar vond ze dan ook teleurstellend. In april 2016 had Bisseling een motie van afkeuring, een afgezwakte motie van wantrouwen, in de pen aan het adres van GroenLinks-wethouder Joop Klinkhamer.

Er waren op dat moment veel onduidelijkheden over al dan niet te nemen verkeersmaatregelen in de Kerkbuurt. Ze trok de motie op het laatste moment terug, ze had afgesproken met de wethouder hem nog een kans te geven.

De coalitie zag zich alsnog genoodzaakt haar op haar plek te zetten, ondanks dat de motie al teruggetrokken was. ,,Er volgde allemaal gehakketak. Ik wist niet zo goed wat te zeggen en ik kwam er slecht uit. Ik voelde me toen ook door de burgemeester in de steek gelaten, die had moeten ingrijpen.’’

Acht jaar geleden begon Bisseling als PvdA’er in de Oostzaanse politiek. Na interne ruzies en de val van een PvdA-wethouder besloot ze de fractie Bisseling op te richten. Vier jaar geleden kreeg ze de kans om Gemeentebelangen over te nemen. Het bleek onbevredigend. ,,Daar heb ik me wel een beetje op verkeken, ik ben daar te naïef in geweest. Ik ben begonnen met goede bedoelingen, maar het bleek allemaal een spel te zijn.’’

Bevredigender is het activistische werk dat ze buiten de raadszaal om doet. Ze had een spreekuur georganiseerd en ze hielp verschillende buurten. ,,Op straat bereik je meer. Daar krijg je ook veel meer energie van.’’

Daarom blijft ze de komende tijd ook buiten de raadszaal om actief met de speerpunten ’gezondheid, veiligheid en leefbaarheid’. Ze hoopt dat het voor de volgende verkiezen de juiste mensen oplevert. ,,Ik heb ook bewust geen advertentie geplaatst. Ik wil echt de mensen tegenkomen die bij de sociale agenda passen.’’

De afgelopen raadsperiode was overigens niet alleen maar ellende, benadrukt Bisseling. ,,We hebben ook zeker kleine overwinningen geboekt.’’

Ze noemt als voorbeeld dat ze het bespreekbaar heeft gemaakt dat de geheimhouding van dossiers af moet. Ze noemt het zebrapad bij de Lekkere Dingenbakker, de 30 km-zone in het dorp en in de Kerkbuurt in het bijzonder en het schellinkje, een goedkopere prijs voor jongeren in de schouwburg.

Met Bisselings vertrek gaat de gemeenteraad een luis in de pels en een kritische noot missen, denkt ze. Ze weet niet zo goed wie die leemte opvullen. ,,Misschien het CDA, die heeft in Oostzaan een sociale rol.’’

Ze durft niet zo goed te voorspellen hoe Oostzaan er over vier jaar bij staat, is de gemeente nog zelfstandig bijvoorbeeld? Zelfs dan is de rol voor een politicus niet uitgespeeld, geef ze aan. ,,Ik denk dat je juist een belangrijke rol als wijkvertegenwoordiging kan spelen.’’

In de tussentijd heeft ze ook weer meer tijd voor kunst. ,,Ik ben net weer met wat aquarellen bezig.’’

Meer nieuws uit Zaanstreek

Lees hier de digitale editieVolg ons