Hoorzittingen over bezwaren tegen Pallas Petten

Ed Dekker
Schagen

In september komen er hoorzittingen over het bestemmingsplan-in wording voor de voorgenomen bouw van de Pallas-reactor in Petten.

De hoorzittingen zijn openbaar en worden gehouden op woensdag 5 en donderdag 6 september. Eventueel wordt een derde bijeenkomst ingelast, op vrijdag 7 september. De bijeenkomsten zijn op sportpark De Pettemer Kluft in Petten, aanvang 19 uur.

De hoorzittingen zijn een initiatief van de gemeenteraad. Ze zijn vooral bedoeld voor hen die bezwaar hebben gemaakt tegen het concept-bestemmingsplan. Voor de beoogde bouw van Pallas is een nieuw bestemmingsplan is nodig.

Tegen het concept hebben 24 partijen - particulieren en organisaties - bezwaar ingediend. Eén partij voldeed niet aan de formele eisen.

Dit bezwaarschrift is terzijde geschoven. Op de andere bezwaren heeft de gemeente inhoudelijk gereageerd. Op de hoorzittingen blijkt of de indieners zich kunnen vinden in deze reactie.

Mede aan de hand van de hoorzittingen bepaalt de raad op 13 november of het ontwerp-bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.