Raad wil alles op alles voor behoud gevangenis Zwaag

Raad wil alles op alles voor behoud gevangenis Zwaag
De Glasbak vanuit de lucht.
© Foto Cyclomedia
Hoorn

Een overgrote meerderheid van de Hoornse gemeenteraad wil dat alles op alles wordt gezet om de gevangenis in Zwaag te behouden voor de regio. Twaalf van de veertien raadsfracties droegen het college op hiermee aan de slag te gaan.

Recent werd bekend dat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming van plan is vier gevangenissen te sluiten: in Zeist, Almere, Zoetermeer en Zwaag. Dekker stelt daarbij dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. In de motie die de twaalf fracties op initiatief van HOP indienden tijdens de raadsvergadering van dinsdag wordt gesteld dat die baangarantie mooi is, maar dat het sluiten van de gevangenis slecht is voor de lokale economie van West-Friesland.

Niet alleen verdwijnen er 250 arbeidsplaatsen naar andere regio’s; ook regionale leveranciers van de inrichting lopen hierdoor mogelijk inkomsten mis. In het recente verleden zijn er in de regio meer rijksinstellingen gesloten, zoals rechtbanken. Een ongewenste trend, aldus de indieners van de motie.

Hierin werd het college van b en w opgedragen er alles aan te doen - ’zo nodig in samenwerking met de regio en/of andere bestuursorganen/belangenbehartigers’ om sluiting van de inrichting te voorkomen. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn moet worden aangedrongen op compensatie van de werkgelegenheid.

De Realistische Partij stemde tegen het voorstel, GroenLinks was verdeeld. Drie van de vier fractieleden van GroenLinks vonden het juist goed dat de gevangenis sluit, ’want dan gaat het goed’. Burgemeester Jan Nieuwenburg zei dat hij de minister al heeft laten weten dat als de gevangenis toch dicht gaat, Hoorn het gebied snel wil herbestemmen. ,,We willen geen spookhuis in onze stad.’’

Legale wiet

D66 kwam dinsdagavond met een motie om West-Friesland in beeld te krijgen als regio waar bij wijze van proef legale wiet gekweekt kan worden. In het regeerakkoord is opgenomen dat hiermee geëxperimenteerd kan worden in zo’n tien gemeenten. D66 werd door veel fracties gesteund in de oproep aan het college om Horn in beeld te brengen als kandidaat-proefgemeente. Volgens de opstellers van het voorstel zijn er in de West-Friese gemeenten al ondernemers die hebben aangegeven hieraan te willen meewerken. Het kan ’een mooie injectie voor de lokale economie betekenen als er een geheel nieuwe markt aangeboord gaat worden’.

CDA, Christen Unie stemden tegen, net als Bert van Dijkhuizen (VVD) en drie leden van de Fractie Tonnaer. Het voorstel werd daardoor met een grote meerderheid aangenomen.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen