GBH is opgeheven. Nee, toch niet

Het nieuwe briefpapier van het fractie-smaldeel: ’In liquidatie’.

Henk-Jan den Ouden
Heiloo

De vereniging en politieke partij Gemeentebelangen Heiloo is opgeheven. Nee, toch niet. Op een bijeenkomst, belegd door de bestuursleden Menno Oldenhof en Gerben van der Meulen, is besloten de vereniging voorlopig voort te zetten. Op een eerdere vergadering, belegd door de fractie, werd besloten de vereniging te liquideren.

Blijkens een persbericht, ondertekend door partijvoorzitter en gemeenteraadsfractielid Peter Rood, hebben de op deze vergadering aanwezige leden unaniem besloten de vereniging te ontbinden. Zij geven het zittende bestuur tot 1 september de gelegenheid om de zaken af te wikkelen en de vereffening van de vereniging te verzorgen. Zo niet, dan wordt per die datum een vereffenaar aangesteld, zo staat in het persbericht. Fractievoorzitter Edith de Jong houdt rekening met een ’juridisch dispuut’ over met name het royement van haarzelf en Rood.

Het andere smaldeel in de partij erkent echter die liquidatie van GBH niet. Op een vergadering, belegd door secretaris Oldenhof en penningmeester Van der Meulen, is afgelopen week besloten de vereniging voort te zetten. ,,Wat mevrouw De Jong en Peter Rood doen, heeft niets met een vereniging of democratie te maken. We gaan de periode tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen rustig uitzitten’’, zo verklaren de bestuursleden. Ze zeggen nog in gesprek te zijn met voorzitter Peter Rood om de situatie te laten de-escaleren.

Als de vereniging wordt opgeheven, is er namelijk geen basis meer om een eventueel vrijkomende gemeenteraadszetel op te vullen, zo luidt de redenering. In dat geval zou de zetel van Gemeentebelangen via een restzetelprocedure naar het CDA gaan. Dat is in Heiloo al eerder gebeurd; in 2006 verloor de NCPN op die manier zijn tweede zetel.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.