Toch veilig spelen met hekwerk bij ’nat fietspad’

Sophie Kuitems
Den Helder

Gemeente Den Helder past het ontwerp voor het ’natte fietspad’ langs de Doggersvaart aan, na kritiek van omwonenden. Een hekwerk rond de te graven greppel moet ervoor zorgen dat jonge kinderen veilig kunnen spelen.

Vanaf de oversteek bij de Jolstraat tot aan de Karveelstraat stond het fietspad afgelopen najaar en winter regelmatig blank. De gemeente had eerder al van de naastliggende berm een laagje grond afgeschraapt om de wateroverlast tegen te gaan, maar dit bleek toch niet voldoende tijdens langdurige perioden van regen

Nu laat de gemeente ter hoogte van de Kanostraat een sleuf met grind maken, met op de bodem een drain die het regenwater afvoert. Met de grond die overblijft door de graafwerkzaamheden wordt een speelheuvel aangelegd.

De gemeente zegt te hebben geluisterd naar de bezwaren van omwonenden. Zij maakten zich zorgen over met name de veiligheid van jonge kinderen, door het ontbreken van hekwerk. De wadi (waar het water naartoe wordt geleid) zal worden omheind. Het hekwerk tussen het fietspad en de wadi komt er daarentegen niet. Het onderhoud wordt hierdoor makkelijker.

In de nieuwe tekening die de gemeente onder de bewoners heeft verspreid is bovendien te zien dat de wadi een kwartslag is gedraaid, hij ligt nu evenwijdig aan het fietspad.

De verwachting is dat de aannemer in september met de werkzaamheden zal beginnen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.