Omstreden bomenkap in Heiloo

Tientallen bomen werden dinsdag gekapt aan de Lagelaan.

Tientallen bomen werden dinsdag gekapt aan de Lagelaan.© Foto Erna Faust

Henk-Jan den Ouden
Heiloo

Aan de Lagelaan in Heiloo is bij een grote stolpboerderij een groot aantal bomen gekapt. Volgens omwonenden en ooggetuigen is daar geen vergunning voor verleend.

De boerderij staat op de nominatie om te worden gesloopt. Hij staat in de weg als de Lagelaan straks moet worden verbreed omdat hij de toegangsweg gaat worden voor de aansluiting van Heiloo op de A9. De gemeente heeft de stolpboerderij inmiddels in eigendom.

Volgens woordvoerster Roos Zeegers van het projectbureau dat de aansluiting op de A9 realiseert, is er geen kapvergunning nodig voor de bomen. ,,Wel is de natuurwet van toepassing en die verbiedt het verstoren van nesten. Door een gespecialiseerd bureau is ecologisch onderzoek verricht. Het bureau heeft geen nesten of nestactiviteit aangetroffen.’’

Voor de boerderij is inmiddels een sloopvergunning aangevraagd, aldus de woordvoerster. ,,Afhankelijk van de toets van de vergunningaanvraag en de aanhouding van de behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan A9 bij de Raad van State, wordt het moment van sloop nader bepaald.’’

Dat beroep loopt nog, en is door de Raad van State met minstens een half jaar uitgesteld vanwege onduidelijkheid over Europese stikstofnormen. De Stichting Heilloze Weg, die ageert tegen de aanleg van de aansluiting, zegt een voorlopige voorziening te gaan aanvragen om alle bouwactiviteiten te stoppen zodra blijkt dat er onomkeerbare zaken gebeuren in het gebied.

Meteen gisteren heeft de fractie van Gemeentebelangen Heiloo vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de werkzaamheden. GBH vraagt zich onder andere af of er een ontheffing van de Natuurbeschermingswet is aangevraagd. Die zou nodig zijn voor bomenkap in het broedseizoen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.