Magazine over hoe nu verder met Den Helder

Den Helder

Jeugd, economie, klimaatverandering, veiligheid en wijkgericht werken: daar liggen de grootste uitdagingen voor Den Helder de komende raadsperiode volgens burgemeester en wethouders.

De gemeente heeft een digitaal magazine uitgebracht dat gistermiddag is gepresenteerd aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad.

Dit ’overdrachtsdocument’ is vooral bedoeld voor de nieuwe gemeenteraad, na de verkiezingen op 21 maart. ,,Zodat nieuwe raadsleden weten wat er is gebeurd, welke grote opgaven er nog liggen en vooral ook wat de samenhang is tussen al die terreinen’’, aldus burgemeester Koen Schuiling. Hij stoort zich eraan dat de gemeenteraad vaak bakkeleit over details. ,,Ik hoop dat het dankzij dit document - met een doel voor ogen - iets minder gaat over het ’wat’ en wat meer over het ’waarom’.’’

Want, redeneert Schuiling, dan wordt er vanzelf constructiever gewerkt in de raad, met minder ruzie en bestuurlijk gedoe. Dat werkt efficiënter en is ook beter voor de beeldvorming. Den Helder heeft het Rijk en de provincie nog hard nodig - bijvoorbeeld voor investeringen in de haven - en dan speelt de reputatie van het openbaar bestuur een rol.

Eerdere jaren werd volstaan met een zakelijke, papieren overdracht van een paar velletjes. Nu dus een magazine met links, infografics en filmpjes waarin inwoners, ondernemers en bestuurders vertellen over hun dromen voor de toekomst. Arjan Dekker, hoofd communicatie bij de gemeente: ,,We wilden het levendig en aantrekkelijk maken, ook voor niet-politici. Juist ook voor elke andere inwoner die geïnteresseerd is in wat er speelt bij de gemeente.’’

Klik hier voor het magazine.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.