Belasting op markten: Hoornse politiek worstelt er mee voort

Action Painting op de kunstmarkt in Hoorn.© Foto Theo Groot

Jaap Stiemer
Hoorn

De Hoornse politiek komt er maar niet uit: wat is de beste manier om belasting (precario) te heffen op markten en evenementen? Het bracht de VVD dinsdag tot een vergaand voorstel: afschaffen die belasting.

Het was niet de eerste keer dat erover werd gesproken en het is ook niet de laatste keer. Want in december wordt het voorstel in de raad behandeld. Met een nieuw voorstel heeft het college geprobeerd iedereen tevreden te stellen en zo veel mogelijk gelijkheid in de regeling te stoppen.

Het voorstel is dat op alle markten en evenementen die gebruikmaken van gemeentegrond precario aan de ondernemers wordt doorberekend. Behalve wanneer de markt een maatschappelijk of goed doel dient. Echter, wanneer er op zulke markten commerciële bedrijven staan, moeten die wel belasting betalen. Daardoor vallen de Jaarmarkt Blokker, Speeldag.nl en de kunstmarkt onder de categorie ’deels’. Eerder wilde het college alle standhouders op deze markten belasten.

Dick Bennis (CDA) vond dat de genoemde markten helemaal vrijgesteld zouden moeten worden van belasting, omdat ze een maatschappelijk doel dienen. GroenLinks en Sociaal Hoorn volgenden hem daarin. Chris de Meij (VVD) had uit het voorstel begrepen dat het heffen van precario meer geld kost dan het oplevert en hij suggereerde daarom de hele belastingvorm maar af te schaffen. Met precario worden volgens hem evenementen de stad uitgejaagd en dat was ’schandalig’.

Wethouder Theo van Eijk (CDA) meldde dat de precariobelasting in Hoorn in totaal jaarlijks 230.000 euro oplevert en het heffen maar een fractie daarvan kost. De totale kosten en baten van markten en evenementen zal Van Eijk op verzoek van de VVD nog op een rij zetten. De fractie bepaalt op basis daarvan of ze met een voorstel komt voor het opheffen van de precario.

Volgens Van Eijk wordt met het huidige voorstel voorkomen dat een ondernemer die op twee markten staat op de ene wel en op de andere geen belasting betaalt. ,,U heeft mij gevraagd die rechtsgelijkheid te organiseren en dat zit nu in dit voorstel.’’

De meeste fracties gaan eerst intern nog in beraad over het onderwerp. Maar tijdens de raadsvergadering van 19 december moeten er echt knopen worden doorgehakt.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen