Arbeidslogies in Opmeer verdubbeld

© ANP

Coen van de Luytgaarden
Opmeer

De gemeente Opmeer wil de huisvestingsmogelijkheden voor seizoensarbeiders op boerenerven fors verruimen.

Agrariërs hebben nu toestemming voor dertig plekken en Opmeer wil dat uitbreiden tot maximaal zestig. ’Uit onderzoek blijkt dat in de regio urgente behoefte is aan meer huisvestingsplaatsen voor buitenlandse werknemers’, aldus het college in een ambtelijk voorstel voor de commissie ruimte.

Opmeer herbergt veel bollenkwekers die veelvuldig buitenlandse werknemers inzetten voor werkzaamheden zowel op het land als in de schuur. Het betreft hier onder meer het ziekzoeken in de tulpen, het rooien van de bollen en het pluizen van lelies. Met name het oogsten en verwerken vergt veel inzet van seizoensarbeiders.

Onmisbaar

Recent onderzoek in de Noordkop en Opmeer wijst uit dat er een structureel tekort heerst aan deugdelijke huisvesting. ’Er blijkt behoefte aan zeker 6600 huisvestingsplaatsen, terwijl er momenteel maar 3500 plaatsen bekend zijn. Het is voor de economie en leefbaarheid noodzakelijk werknemers goed te faciliteren. Voor de economie zijn buitenlandse werknemers onmisbaar, nu en in de toekomst’, aldus het college. Het is een publiek geheim dat campings vaak als uitvalsbasis dienen voor de illegale huisvesting van seizoensarbeiders. Ook dat probleem lost zichzelf deels op als boeren meer mogelijkheden krijgen, redeneert het college. ’Door verruiming van het beleid kunnen tevens de illegale situaties op bestaande recreatieterreinen worden verminderd’.

Schaalvergroting

Leliekweker Hans Langedijk in Hoogwoud is blij met het voornemen van de gemeente. ,,Dit is ook hard nodig vanwege de schaalvergroting van bedrijven. Twintig jaar geleden konden wij het ook nog met dertig mensen af. Maar inmiddels is het bedrijf ook twee keer zo groot dus heb je twee keer zoveel arbeidskrachten nodig.’’ Langedijk bespeurt soortgelijke verhalen onder de collega’s. ,,Uit mijn contacten blijkt ook dat er de komende jaren dringend behoefte aan meer arbeidsmigranten. Ook tuinders zoals kooltelers zitten om mensen te springen. Dus wij ondersteunen dit voorstel.’’

Zoals ook nu reeds het geval is, stelt de gemeente wel voorwaarden aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo dient het parkeren ’op eigen terrein plaats te vinden’ en mag de huisvesting voor ’maximaal tien aaneengesloten maanden’ van kracht zijn. Verder moet huisvesting ondergeschikt zijn aan agrarische bedrijfsvoering. Ook moeten er recreatieve en sanitaire voorzieningen beschikbaar zijn.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen