Hells Angels willen wel in Haarlem blijven

Jacob van der Meulen
Haarlem

De Stichting Hells Angels Haarlem gaat in hoger beroep tegen de verbeurdverklaring van hun clubhuis aan de Baljuwslaan. De stichting zegt niet afgerekend te willen worden op het gedrag van drie leden, die ook nog eens uit de motorclub zijn gezet.

De rechtbank sprak afgelopen week de verbeurdverklaring van het clubhuis uit en oordeelde dat het pand per opbod mag worden verkocht. Eerder al sloot de gemeente het clubhuis.

Uit de opbrengst moet vijftig mille als boete worden betaald. De rest mag de stichting, als eigenaar van het pand, behouden.

Lees ook: Haarlem: Geen nieuw clubhuis Hells Angels

Advocaat Chrissy Stroobach maakt duidelijk dat de stichting het totaal niet eens is met het vonnis dat de Stichting Hells Angels Haarlem een criminele organisatie noemt.

Stroobach: ,,We vinden de onderbouwing daarvan veel te kort door de bocht. Uit het vonnis blijkt dat drie leden de aanstichters zijn geweest van de strafbare feiten. De anderen worden vervolgens veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Die hebben echter wel degelijk gehandeld en de drie uit de Hells Angels gezet. Daar is alleen geen ruchtbaarheid aan gegeven. Dat de stichting op de hoogte was van de strafbare feiten is onvoldoende om deelname aan een criminele organisatie ten laste te leggen, laat staan ertoe te veroordelen. Een groot deel van de feiten en omstandigheden en de aard van de strafbare feiten is ook pas later duidelijk geworden toen het dossier van het openbaar ministerie is ontvangen.’’

Onbegrip

Dat burgemeester Jos Wienen in Haarlems Dagblad verklaarde de terugkomst van de Hells Angels in een ander clubhuis in Haarlem te zullen blokkeren heeft volgens de advocaat tot groot onbegrip bij de stichting geleid.

,,Onbegrijpelijk, gezien de goede relaties die in het verleden met de burgemeester en andere autoriteiten werden onderhouden. De Hells Angels hebben na de sluiting van het clubhuis meermalen gevraagd om een gesprek rond de tafel om de dialoog open te houden. Om te praten over de bezwaren tegen het clubhuis. Daar heeft Wienen alle deuren voor dichtgehouden.’’

Geweld

Volgens de rechtbank was ook voor de stichting duidelijk dat strafbare feiten in en vanuit het clubhuis werden gepleegd. De stichting heeft hiervan op geen enkel moment afstand genomen en is het gebruik van het clubhuis voor criminele activiteiten door Hells Angels Haarlem blijven faciliteren, aldus de rechtbank.

Vanuit de Hells Angels Haarlem werd geweld beloond met oorkondes, patches en symbolen. In het clubhuis hing een oorkonde met betrekking tot Deathhead Purple Heart. Deze oorkonde wordt gegeven aan degene die zijn bloed heeft gegeven ter verdediging en eer van de Hells Angels.

Ook stond ’dequiallo op de muur geschreven, dat verwijst naar geweld richting overheidspersoneel. Diverse Haarlemse leden droegen dit op hun hesje.

Het is nog onbekend of de hoofdverdachten tegen het vonnis in beroep gaan.

Meer nieuws uit Haarlem

Meest gelezen