Schouwburg De Kampanje krijgt twee jaar lang extra subsidie

Den Helder

Schouwburg De Kampanje krijgt met terugwerkende kracht voor dit jaar drie ton én kan voor 2018 op dat bedrag rekenen. Of ook de gevraagde driehonderdduizend euro voor 2019 er komt staat nog niet vast.

Een meerderheid van de gemeenteraad, zijnde de coalitiepartijen en de VVD (samen negentien van de dertig leden), stemde maandagavond in met de extra bijdrage bovenop de jaarlijkse subsidie van 1,6 miljoen euro.

De oppositie wilde de drie ton voor dit jaar wel geven, maar het geld voor 2018 alleen via een zogeheten garantstelling regelen. Dat wil zeggen, dat het theater de drie ton voor volgend jaar via een lening bij elkaar moet harken, waarbij de gemeente dan vervolgens tegenover de kredietverstrekker garant staat. Nadeel hiervan is volgens critici, dat de schouwburg binnen zijn exploitatie weer moet zorgen dat de lening wordt afgelost, hetgeen dus een extra druk op de begroting van De Kampanje geeft.

Oppositie en coalitie probeerden nog hun voorstellen samen te voegen maar kwamen er niet uit. De coalitie (PvdA, CDA, D66 en Stadspartij, aangevuld met VVD) wil dat de staf van de schouwburg nu eerst de tijd en rust krijgt om de boel goed op de rails te zetten.

De Kampanje kan dus rekenen op in elk geval zes ton, hoewel directeur Arjaen Kersten negen ton, verdeeld over drie jaar, heeft gevraagd. Maar de gemeenteraad vindt dat De Kampanje eerst maar eens met een keihard businessplan moet komen waarin ze aangeeft hoe het theater de komende jaren uit de financiele problemen komt en meer geld gaat verdienen. Er heerst met name bij de oppositie veel wantrouwen jegens de schouwburg. Zo stelt Kersten dat, anders dan de overtuiging is van de oppositie, het zakelijke deel van De Kampanje - waaronder Stoom valt - juist een (nu nog bescheiden) geldmaker is, terwijl de verliezen worden gemaakt op het culturele deel. De oppositie heeft zoiets van: eerst zien, dan geloven.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.