Spoedeisende hulp en acute verloskunde blijven in Den Helder

© Archief
Den Helder

Noordwest Ziekenhuisgroep en de zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis hebben afspraken gemaakt om de spoedeisende zorg en acute verloskunde in Den Helder in de toekomst te garanderen. Dat was al eerder gebeurd, maar dat gold als een tussenoplossing. De afspraken zijn nu voor langere termijn.

In de afgelopen maanden is er overleg gevoerd tussen Noordwest en de zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis. Zowel de zorgverzekeraars als Noordwest vinden dat de huidige financiële bijdrage van het Rijk voor spoedzorg en geboortezorg onvoldoende is.

Afgesproken is om gezamenlijk te blijven overleggen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS over aanpassing van de regeling.

De zorgverzekeraars betalen in de tussenliggende periode een extra bijdrage voor het beschikbaar hebben van medisch personeel voor de spoedeisende hulp en de acute (geboorte)zorg in het ziekenhuis in Den Helder.

De zorgverzekeraars hebben daarnaast uitgesproken achter het eerder voor Den Helder vastgestelde locatieprofiel te staan en erkennen ook de noodzaak van de bouwkundige aanpassing van de Helderse ziekenhuislocatie.

In dat licht zijn er ook afspraken gemaakt over verbetering en gedeeltelijke vernieuwing van het bestaande gebouw.

Nu meer duidelijkheid is over het profiel en de toekomst van het Helderse ziekenhuis, worden de verbouwplannen voor deze locatie op korte termijn met alle relevante partijen in de regio besproken, verder uitgewerkt en in gang gezet.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.