Renovatie stadhuis door beter plafond stuk duurder

Het Helderse stadhuis moet grondig worden gerenoveerd.
© Foto HMC
Den Helder

Door de klimaatplafonds die in het gerenoveerde stadhuis moeten komen, valt de renovatie 400.00 euro duurder uit.

Dat melden burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Bouwbegeleider Coare en Duurzaamgebouw hebben in verband met de klimaatplafonds een nieuw technisch ontwerp voor de luchtbehandeling gemaakt. De berekening van de projectkosten valt door de aanpassing 4 ton duurder uit. In de gemeenteraadsvergadering van 16 oktober was al 800.000 euro beschikbaar gesteld voor een verbetering van de luchtkwaliteit. Volgens het college was de budgetoverschrijving van 4 ton te verwachten.

De gemeenteraad hoeft niet opnieuw geld beschikbaar te stellen, denkt het college. De tegenvaller kan worden opgelost ’door binnen het project een aantal maatregelen te treffen en een deel van het onderhoudsbudget voor het stadhuis aan te spreken’.

Coare heeft ook nieuwe detailtekeningen en aanbestedingsstukken aangeleverd. Ambtenaren op het stadhuis hebben onvoldoende tijd om alle stukken goed te beoordelen en aan te passen voordat de aanbesteding van start ging op 6 december. Volgens het college is het risico groot dat het tijdens de bouw komt tot opdrachtwijzigingen en meerwerk of dat het beoogde kwaliteitsniveau niet wordt gehaald. Het college probeert die risico’s nu te verminderen door de stukken nogmaals door te nemen.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.