Raadslid De Jong treedt terug als bestuurslid Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam

Alfred de Jong, van bedrijfsleven naar gemeenteraad.© Foto Erik Rietman

Ronald Massaut
Edam

Na een kwart eeuw bestuurslid van de Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam (IBEV) heeft Alfred de Jong een stapje teruggedaan. ,,Niet te verenigen met de politiek’’, vindt het CDA-gemeenteraadslid. ,,Je moet elke schijn van belangenverstrengeling vermijden.’’

De Jong denkt graag in cirkels en ’iedereen blij’. Zoals de cirkel van welvaart, die begint bij een gunstig ondernemingsklimaat. ,,Dat biedt kansen voor omzetgroei, mogelijk uitbreiding als gevolg, ook in mensen. Die komen vaak uit de directe omgeving, besteden het loon dat zij verdienen ook weer lokaal. Daar leeft de middenstand van. Zij kunnen ook weer nieuwe mensen in dienst nemen. Allemaal willen we een keer een huis kopen en dat moet worden ingericht. Zo is voor mij de cirkel rond. Iedereen wordt er beter van.’’

De Jong is oud-bankdirecteur, heel klassiek van de Rabobank. Werd later, na de grote Waterlandfusie, verantwoordelijk voor de afdeling Bijzonder Beheer voor bedrijven in financiële moeilijkheden. Hij is vanuit de combinatie bank-IBEV gewend te laveren tussen privé-belang en dat van het collectief. In 2014 nam hij afscheid van de bank. Werd toen ook direct gevraagd of hij geïnteresseerd was om zich namens het CDA kandidaat te stellen voor de gemeenteraad Edam-Volendam. ,,Eerder vond ik dat niet gepast vanwege mogelijke belangenverstrengeling, een bankdirecteur in de gemeentepolitiek! Maar ik werkte bijvoorbeeld wel mee aan een economisch programma voor Edam-Volendam. Eenmaal met pensioen was die belemmering er niet meer.’’

De Jong heeft daarna ook binnen de IBEV zijn terugtreden kenbaar gemaakt. Er zijn momenten dat mijn bestuursfunctie niet strookt met die van fractievoorzitter van het CDA. ,,Iedereen weet dat ik - ook vanuit de IBEV - voorstander ben van een nieuw bedrijventerrein in Edam-West. Als dit onderwerp aan de orde kwam, liet ik het uitdragen van het fractiestandpunt over aan een collega; nam ik bewust afstand om ook maar de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Dat luistert nauw.’’

De Jong kwam eerder als voorzitter van de IBEV in beeld om een opvolger te zoeken voor de zittende voorzitter. Die opvolger moest op het laatste moment afzeggen, waardoor De Jong min of meer gedwongen zijn plaats innam. Tijdelijk, maar niets zo permanent als een tijdelijke oplossing. ,,Ik had nu gezegd: in 2018 stop ik. Wát er ook gebeurt. En dan staat er toch altijd weer iemand op. Twee weken geleden heb ik afscheid genomen als voorzitter.’’

Terugkijkend gaat het goed met de bedrijvigheid in Edam-Volendam, al zitten bedrijven soms aan het maximum van de ruimte. Een overloopgebied is er niet, of het moet Baanstee-Noord zijn. Dat is geen vloeken in de kerk voor De Jong. ,,Baanstee-Noord is hier de dijk over en je bent er. Er is een fietspad en een goede busverbinding. Het is daarom voor de mensen ook geen breuk met Edam-Volendam. Je gaat er ook niet voor verhuizen. Zakelijk gezien waarschuw ik wel altijd voor dubbele lasten, als je met twee panden komt te zitten. Ik zal altijd een beetje bankdirecteur blijven.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.