Sluftergeul krijgt meer ruimte op Texel

De monding van de Sluftergeul vlak voor een onweersbui.© Archieffoto René Pop

Anja Roubos
De Cocksdorp

De monding van de Sluftergeul op Texel nadert de duinen aan de zuidkant. Maar het hoogheemraadschap grijpt niet in.

Lange tijd wandelde de kreek in het natuurgebied naar het noorden en liet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hem uit angst voor duinafslag zo eens in de vijf jaar weer richting het midden verplaatsen. ,,Eigenlijk had dat vorig jaar al ’gemoeten’’’, vertelt boswachter Erik van der Spek van Staatsbosbeheer. ,,De beweging is de laatste jaren omgeslagen naar het zuiden. En we vragen ons af of dat rechttrekken wel nodig is voor de veiligheid. We zijn dit al een paar jaar aan het onderzoeken samen met het waterschap. Ik verwacht dat we over twee ´á drie jaar een nieuwe maat voor veiligheid kunnen vaststellen.’’

Stormvloedwaterstand

De geschiedenis laat zien dat de geul na een periode van wandelen naar het noorden altijd weer naar het zuiden beweegt. Volgens de normen van Rijkswaterstaat moeten de duinen berekend zijn op het overstromingsrisico van een stormvloedwaterstand die gemiddeld eens in de 4.000 jaar voorkomt. Het gat tussen de duinen bij de monding van de geul mag daarom niet breder dan 500 m worden. Er zijn inmiddels echter nauwkeuriger rekenmodellen beschikbaar en het lijkt erop dat het gat veel breder mag zijn.

Van der Spek zou het interessant vinden om de natuur haar eigen gang te laten gaan: ,,Dat hebben we weinig in Nederland. Vroeger ging de Sluftermonding 2,5 km heen en weer. Het gat is veel groter geweest. Dat is met stuifschermen weer dichtgemaakt. De Slufter is ontstaan toen de zanddijk die in 1855 werd aangelegd steeds doorbrak. Maar het gebied veroudert. De plekken waar lamsoor, zeekraal en Engels gras groeit, zijn opgeschoven en er zijn minder van die plekken . Het wordt te hoog en te droog. De kreek zou de verlande stukken kunnen afbreken zodat weer beginstadia van kwelderontwikkeling in het mondingsgebied ontstaan.’’

Meer nieuws uit NHD

Net binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.