Nu al grote renovatie nodig voor zwembad Heersdiep

Sophie Kuitems
Den Helder

Zwembad Heersdiep in Den Helder is nu al aan een flinke renovatie toe. De onderhoudstoestand van het bad, dat in 2013 werd geopend, is niet acceptabel. Aannemersbedrijf Tuin en Van der Wal is officieel aansprakelijk gesteld.

Dat staat in de beantwoording van schriftelijke raadsvragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur. Het college van b en w zegt in die beantwoording dat al sinds de oplevering van het zwembad ’diverse onderzoeken’ zijn uitgevoerd om de ’diverse gebreken’ op te kunnen lossen.

,,Met het aansprakelijk stellen van de aannemerscombinatie is een stap gezet om de herstelwerkzaamheden zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren, waarna het zwembad weer in een acceptabele onderhoudstoestand komt’’, schrijft het college. ,,Er is ons dan ook alles aan gelegen om de herstelwerkzaamheden op een dusdanige manier uit te laten voeren dat de zwembadstichting en –bezoekers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden in termen van minimale (gedeeltelijke) buitengebruikstelling van baden, en de stichting niet tot nauwelijks wordt geconfronteerd met eventuele inkomstenderving.’’

Sinds begin vorig jaar heeft de gemeente de samenwerking met zwembadexploitant Aquacentrum Den Helder geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in een ’volledig inzicht in de heersende gebreken, de bijbehorende oorzaken en aansprakelijkheden en de herstelmogelijkheden’. Het college: ,,Op dit moment zijn wij in een gevorderd stadium van hersteladvies om de diverse gebreken op een duurzame wijze te laten corrigeren conform een allesomvattend herstelplan.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.