Zes West-Friese gemeenten betalen basisbedrag aan bibliotheek als lokale ondernemer

Hoogkarspel

Zes West-Friese gemeenten, Hoorn uitgezonderd, leggen vandaag met het bibliotheekwerk vast dat per inwoner een bedrag van 11,80 euro wordt betaald. Hiervoor krijgen ze een basispakket. Wie meer wil, betaalt ook meer.

Zo luidt de afspraak met de Stichting Westfriese Bibliotheken, waarmee tevens een eind komt aan jaren van onrust en onduidelijkheid in het bibliotheekwerk. De opzet was aanvankelijk dat in het te ontwikkelen West-Fries Cultureel Netwerk nieuwe afspraken met de bibliotheek zouden worden gemaakt, maar dit project is voorlopig stopgezet. In regionaal verband is nu een nieuwe overeenkomst opgesteld, waarin naast financiële duidelijkheid ook uitgangspunten zijn opgenomen die de basis vormen voor het regionale bibliotheekwerk.

De gemeenten betalen alle zes 11,80 euro per inwoner voor het basispakket. Subsidieert een gemeente meer, dan ontstaat een budget dat aan lokale innovatieve projecten kan worden besteed. Zo ontstaat een eerlijker verdeling over de gemeenten en profiteren gemeenten die minder over hebben voor het bibliotheekwerk niet langer van gemeenten die dieper in de buidel tasten.

Jeugd en onderwijs

Tegelijkertijd kan iedere gemeente rekenen op een duidelijk pakket, waarin jeugd en onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid, maar ook cultuur onderdelen vormen. Vooral de jeugd is een belangrijke doelgroep. Ook zet de klassieke bibliotheek in op verbreding en verandering. Want ook de bibliotheek gaat meer de kant op van lokaal ondernemerschap, legt manager Moniek Lucassen uit. ,,Het is aan ons om actief partners te benaderen en met projecten te komen op allerlei gebied.’’

Zeker in gemeenten als Medemblik, die vooralsnog uitgaan van het basisbedrag. In Drechterland, bijvoorbeeld, is aanzienlijk meer geld beschikbaar voor activiteiten, legt wethouder Dirk te Grotenhuis uit. Voorbeeld daarvan zijn de drukbezochte lezingen over de invloed van Mondriaan in het Steunpunt, maar ook de diapresentatie over de ontwikkelingen rond de N23. Anderzijds kan de bibliotheek ook inschrijven op projecten die in Medemblik worden uitgezet, aldus wethouder Joset Fit, die net de laatste bezuinigingsronde in haar gemeente achter de rug heeft. En daardoor meer inkomsten genereren.

Kinderopvang

Door de samenwerking met het basisonderwijs, muziekscholen, de Blauwe Schuit, maar ook met kinderopvang en verzorgingstehuizen krijgt de bibliotheek in de praktijk steeds meer de functie van het sociaal cultureel netwerk, waar de gemeenten aanvankelijk op ingezet hadden. Dat doet Lucassen deugd. De afspraken gelden vooralsnog voor twee jaar, waardoor na een turbulente periode nu relatieve rust en zekerheid heerst. ,,In die tijd moeten wij ons bewijzen én innoveren met het oog op de toekomst.’’ Aldus Lucassen. Als een echte ondernemer.

Meer nieuws uit West-Friesland

Lees hier de digitale editieVolg ons