Vlotte bouw molenhotel Schager Wiel lijkt uitgesloten

Harry de Jong
Schagen

Of de bouw van een molen als eenkamerhotel bij de Schager Wiel snel van start kan, lijkt zeer de vraag. De bestuursrechter in Alkmaar liet gisteren duidelijk zijn twijfels blijken over de vergunningverlening door de gemeente Schagen.

De gemeente kon namelijk geen expliciet besluit overleggen, waarin de provincie aangeeft geen moeite te hebben met een ingreep in de monumentale Westfriesedijk.

Er ontbreekt volgens bezwaarmakers een ontheffing om te mogen bouwen buiten bestaand gebied. Gedeputeerde Staten hebben dan wel schriftelijk laten weten wel te willen meewerken, maar deze 'vooroverlegreactie kan niet worden gezien als een ontheffing', pleitte juridisch adviseur De Ruijter namens bezwaarmakers. ,,Het noodzakelijke besluit en een rechtsmiddelenclausule ontbreken.''

Namens de gemeente Schagen gaf P. Wilkens aan dat uit diverse overleggen met onder meer de provinciale adviescommissie ruimtelijke ordening duidelijk blijkt dat de provincie medewerking wil verlenen aan de bouw van de molen. ,,Maar een specifiek besluit van de provincie heb ik niet kunnen vinden.''

Bestuursrecher Everaerts boog zich over de kwestie vanwege bezwaren uit Valkkoog en de familie Bekker, die nabij de beoogde molenlocatie woont. Hij vroeg zich af of met name diverse bezwaarmakers uit Valkkoog wel belanghebbenden waren. Ze wonen er ver van af en zouden alleen de wieken in het zicht krijgen.

De bezwaarmakers vroegen om een voorlopige voorziening om onomkeerbare ontwikkelingen te voorkomen. Het lijkt er niet op dat de rechter zo'n voorziening zal toewijzen. Initiatiefnemer de Leeuw zegde ter plekke toe niet eerder te gaan bouwen dan na bij een onherroepelijke vergunning. Dus pas na een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State. ,,Met die toezegging is er geen spoedeisend belang'', liet Everaerts de bezwaarmakers weten.

Uitspraak over twee weken.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.