Tekorten in Alkmaar nog veel groter

Hans Brandsma
Alkmaar

Het verwachte tekort van de gemeente Alkmaar is veel groter dan eerder was berekend. Het jaarlijkse structureel tekort was geraamd op 6 miljoen euro, maar voor volgend jaar heeft het college haar bezuinigingsopdracht opgeschroefd tot 13 miljoen euro. In 2019 dreigt het jaarlijks tekort op te lopen tot 14,2 miljoen euro, zo bleek maandagavond tijdens een ingelaste commissievergadering.

Het college kwam met een eerste aanzet op de proppen om het tekort in te dammen.

Ongeveer de helft denkt het college te bezuinigen via het heffen van precario, het afromen van de overheadkosten, minder geld voor de sport, uitstel van onderhoud van onroerend goed en besparingen in bestaande programma’s.

Wat het college met het laatste beoogd wilde wethouder Pieter Dijkman (Financiën) nog niet aangeven.

Dijkman gaf wel aan dat de kosten waren opgelopen door bestuurlijke keuzes die Alkmaar heeft gemaakt zoals de fusie met Graft-De Rijp en Schermer en het afstoten van bijvoorbeeld het sportbureau, cultureel centrum De Vest en het Stedelijk Museum.

Ook autonome ontwikkelingen zoals decentralisaties in de zorg jagen de gemeente op kosten. Naast de structurele tekorten vertoonde de jaarrekening over 2014 een tekort van 8,3 miljoen euro.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.