Langer steun aan Ontwikkelbedrijf

Mike Deutekom
Anna Paulowna

Het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) krijgt ook de komende zeven jaar financiële ondersteuning van de gemeente Hollands Kroon. Het college van burgemeester en wethouders laat dat in een memo aan de gemeenteraad weten.

Het Ontwikkelingsbedrijf is opgezet door de provincie en achttien gemeenten in Noord-Holland Noord. Afgelopen juni is de gemeente Uitgeest als negentiende aangesloten. Het komt op voor de belangen van het bedrijfsleven in de regio. Omdat het effect op bijvoorbeeld de werkgelegenheid niet hard valt te maken, bestaat er bij verschillende gemeenteraden bedenkingen bij de lobbyclub.

Lobbyreizen

Onder meer de raden Heerhugowaard en Bergen hebben vraagtekens gezet bij het nut van de 2,5 miljoen euro die de gemeenten jaarlijks in het ONHN steken. Het doel van lobbyreizen van ONHN-medewerkers naar Chicago en Houston ontgaat raadsleden. Het ontwikkelbedrijf wilde bovendien niet bekend maken wat die reisjes hebben opgeleverd, dit uit ’concurrentieoogpunt’.

Toch is er volgens het college van Hollands Kroon ’een breed draagvlak’ onder de deelnemende gemeenten voor een nieuwe overeenkomst met het ontwikkelbedrijf. Dit maal voor zeven in plaats van vier jaar, ’om meters te kunnen maken’, zo laten B en W aan de raad weten.

Wel komt er over vier jaar een evaluatiemoment. En in oktober 2019 presenteert ONHN een tussentijdse rapportage waarin inhoudelijk en financieel gerapporteerd wordt over de tot dan toe behaalde resultaten.

Ton

Ook komen er regelmatig raadsinformatiebrieven en gaat ONHN kwartaalrapportages opstellen, zo laat het college in de memo weten.

Hollands Kroon betaalde afgelopen jaar 112.000 euro mee aan het ONHN. Ook Schagen deed afgelopen jaar mee voor ruim een ton.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.