Premium

Opinie: ’Noodkreet’ oppositie Den Helder

Onlangs heeft het college bekend gemaakt dat de Kampanje over 2016 een verlies van €450.000,- heeft gemaakt. Voor 2017 is de prognose dat dit verlies ca €300.000,- zal zijn. Nadrukkelijk werd daarbij vermeld dat dit door het college niet zo was voorzien toen de raad om een eenmalige garantstelling van €1 miljoen werd gevraagd.

Ook geeft het college aan dat de informatie omtrent verliesgevende exploitatie al sinds mei 2017 bekend is. De raad wordt echter pas nu geïnformeerd. Het college doet het voorkomen in de raadsinformatiebrief alsof het verlies van de Kampanje een verrassing is.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Meest gelezen