Achtererven aan Westergeest Uitgeest voorlopig onbebouwd

Guusje Tromp
Uitgeest

Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest houdt voet bij stuk: de achtererven aan de Westergeest moeten vooralsnog onbebouwd blijven.

Het college stemde eind juni nog in om een andere aanpak van handhaving te onderzoeken. De bewoners direct betrekken bijvoorbeeld. Maar een herziening van het bestemmingsplan, een nulmeting of een gedoogconstructie waren ook opties.

Maar nu is besloten om eerst de uitkomst van de beroepsprocedures van de broers Jan en Henk Putter af te wachten. En op basis hiervan een koers voor het handhavingsbeleid voor alle achtererven te bepalen.

De Westergeest is een beschermd dorpsgezicht. Het is een open en karakteristiek deel van het dorp waarin de lintbebouwing kerkenbaar is.

Het beleid is al jarenlang hetzelfde: geen bebouwing. Dit beleid is ook verankerd in het recent vastgestelde bestemmingsplan.

Er is geen zicht op legalisatie van de bouwwerken en gedogen of een nulmeting is volgens de ambtenaren geen oplossing. Daarom raden zij een herijking van het handhavingsbeleid af.

In 2013 heeft de gemeente luchtfoto’s laten maken en kwam erachter dat vijftig achtertuinen, in de meeste gevallen weilanden, niet voldoen aan het bestemmingsplan. Een bewoner die zijn vijver en fruitbomen moest weghalen, stapte naar de rechter. Hij verloor de zaak.

En nu hebben de broers Putter ook de rechtsgang gemaakt. De gemeente wil namelijk dat zij hun illegale bouwwerken (schuurtjes en botenhuisjes) op hun percelen achter hun huizen afbreken. Als het niet voor 1 januari dit jaar gedaan zou zijn, dan zouden de broers een boete van 10.000 euro moeten betalen.

Wanneer de rechtbank de zaken behandelt, is niet bekend. Er zou een zitting zijn in Haarlem op 23 september, maar deze is uitgesteld na een ontvangen verzoek hiertoe, dat overigens niet door de gemeente was gedaan.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.