Enquête over regionale riolering

Wateroverlast in Zaandam.

Wateroverlast in Zaandam.© Archieffoto

Johan Moes
Zaandam

Inwoners van de regio’s Zaanstreek en Waterland kunnen meepraten over een regionaal rioleringsplan voor de periode 2018-2023 dat nu in de maak is. Via een online enquête willen de gezamenlijke overheden erachter komen wat de verwachting is van burgers ten aanzien van de gemeentelijke watertaken en hoe zij denken over zaken als wateroverlast en klimaatbestendigheid.

Het gaat dan om de afvoer van regenwater, afvalwater en grondwater. Hoe overheden daarbij te werk gaan is nu nog geregeld in gemeentelijke rioleringsplannen (GRP’s), die elke gemeente afzonderlijk vaststelt, meestal voor een periode van vijf jaar. Er staat in wat er de komende periode moet gebeuren om het rioolstelsel in takt te houden en hoeveel erin geïnvesteerd moet worden. Daarbij gaat het doorgaans om miljoenen, die worden opgebracht door het rioolrecht dat alle huishoudens en bedrijven in een gemeente moeten betalen. Op dat rioolrecht mogen gemeenten geen winst maken; de opbrengsten mogen maximaal kostendekkend zijn.

Door samen te werken en een regionaal GRP op te stellen denken de gemeenten circa vijf miljoen euro per jaar te kunnen besparen op beheer en onderhoud van het rioolstelsel. Uiteindelijk moet dat leiden tot lagere lasten voor burgers en bedrijven.

Tuinen

Zo’n gezamenlijk GRP is nu in de maak en de resultaten van de enquête die nu loopt, worden daar voor zover mogelijk in meegenomen. Deelnemers wordt onder meer gevraagd of ze de afgelopen vijf jaar wateroverlast hebben ervaren en in welke vorm en mate. Ook kunnen deelnemers aangeven in welke mate zij overlast ondervinden van water dat langere tijd blijft staan op bijvoorbeeld straten en in tuinen.

Verder willen de opstellers van de vragenlijst onder meer weten in hoeverre zij bekend zijn met de gevolgen van een te lage of juist een te hoge grondwaterstand en wat ze doen als er problemen ontstaan door de stand van het grondwater.

De enquête bestaat uit vier delen waarvan de eerste twee inmiddels online staan. De andere twee volgen in de loop van de komende weken. Belangstellenden kunnen meedoen aan één of enkele delen, maar ze kunnen ook alle vragenlijsten invullen.

Deelnemen aan de enquête kan door te surfen naar http://bit.ly/2uI5xlG.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.