Samen zorgen is best moeilijk

Amsterdam

De verpleegkundige of ziekenverzorgende die aan huis zorg verleent, moet beter samenwerken met de mantelzorger. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en VU Medisch Centrum blijkt dat zo’n samenwerking voor thuiszorgorganisaties heus niet vanzelfsprekend is.

Hoe ga je als professioneel zorgverlener in de thuiszorg met de partner of het kind van je patiënt om? Volgens VU-hoogleraar Informele Zorg Marjolein Broese van Groenou is er op dit gebied wel een inhaalslag te maken. De VU en VUmc onderzochten bij zes thuiszorgorganisaties in de regio Amsterdam de samenwerking tussen mantelzorgers, thuiszorg-, mantelzorg-, en vrijwilligersorganisaties. Er werd niet alleen in de beleidsstukken gekeken, maar ook naar de praktijk.

Volgens de hoogleraar kun je de uitkomsten naar elke gemeente in ons land vertalen. De thuiszorgorganisaties hebben niet goed geïnventariseerd wat een mantelzorger moet, mag of kan doen. Daarnaast heeft de factor tijd invloed op de samenwerking.

,,Zorgprofessionals hebben het al zo druk. Samenwerking vraagt veel tijd en aandacht en voor dat investeren in de samenwerkingsrelatie wordt niet betaald. Aandacht besteden aan mantelzorg is een extra taak, die niet bekostigd wordt.’’

Belang

De vraag is of dat wel zou moeten. De hervormingen in de langdurige zorg vragen om meer samenwerking tussen de thuiszorg en mantelzorgers. Overigens zien de zorgorganisaties dat belang wel. Binnen thuiszorgorganisaties verschilt de visie van de praktijk van de ideeën op managementniveau.

Vooral managers geven aan dat de inzet van mantelzorg mogelijk tegen het belang van de thuiszorgorganisatie in kan gaan, zoals wanneer zij taken van zorgprofessionals overnemen. De zorgverleners blijken echter regelmatig de mantelzorgers taken toe te bedelen die duidelijk verschillen van hun eigen professionele pakket.

Dat de samenwerking met vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties nog in de kinderschoenen staat, erkennen vrijwel alle respondenten. De belangrijkste redenen: door de vele vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties hebben zorgprofessionals geen overzicht en is het maken van structurele samenwerkingsafspraken moeilijk.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.