Oplossing voor leeg IJsselmeer

Vooral glasaaltjes konden worden gevangen voor het onderzoek. Foto ATKB

Matthie Bergman
Den Oever

De visstand in het IJsselmeer, die momenteel op een absoluut dieptepunt is, kan mogelijk op uiterst eenvoudige wijze fors worden verbeterd. Door de sluizen ’visvriendelijk’ te bedienen, trekken al honderdduizenden glasaaltjes en spierinkjes in enkele uren het IJsselmeer in. Dat blijkt uit een nog lopend onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat.

Voor glasaal, spierinkjes en een tiental andere vissoorten blijkt de Afsluitdijk niet zo’n enorme barrière te zijn als altijd werd aangenomen. Het onderzoek toont aan dat vissen op heel eenvoudige manier vanuit de Waddenzee het IJsselmeer kunnen bereiken. Projectleider Bauke de Witte: ,,De jonge vis blijkt vooral ’s nachts in grote aantallen voor spui- en schutsluizen te wachten. Tot nu toe werd er echter uitsluitend gespuid als het IJsselmeer hoger stond dan de Waddenzee. Daardoor werd de jonge vis juist weer richting Waddenzee gespoeld. Toen kwamen we op het idee ’s nachts kort omgekeerd te spuien met spuisluizen en vaker te schutten met schutsluizen als het water van de Waddenzee iets hoger staat als het water van het IJsselmeer.’’

Overdag glipten slechts zes glasaaltjes door de sluizen bij Den Oever, ’s nachts gingen er ruim duizend door. Bij andere proeven in april met twee schutsluizen kwamen ’s nachts in vier uur tijd 300.000 glasaaltjes het IJsselmeer binnen en 150.000 spierinkjes.

Een woordvoerder van de Combinatie van Beroepsvissers noemt dit heel goed nieuws: ,,Bijvoorbeeld de spieringstand is heel laag. Zo zou binnen twee jaar veel meer marktwaardige spiering in het IJsselmeer kunnen zwemmen.’’

De visstand in het IJsselmeer is momenteel zo laag, dat er een plan ligt om zowel de beroeps- als de sportvisserij in dit water voor drie jaar te verbieden.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.