Extra vergadering raad Uitgeest over zorgelijke financiële situatie

Redacteur Kennemerland
uitgeest

In een openbare bijeenkomst geeft de gemeenteraad van Uitgeest dinsdagavond 19 maart openheid over de zorgelijke financiiële situatie. Uitgeest ziet zich geplaatst voor een jaarlijkse bezuiniging van een à twee miljoen. Keiharde maatregelen, die alle Uitgeesters treffen, zijn niet te vermijden.

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor ombuigingen heeft de raad de afgelopen periode in beslotenheid een ’kerntakendiscussie’ gehouden. De vraag was daarbij: welke taken moet de gemeente bijven uitvoeren en welke taken kunnen worden afgestoten.

Aan de inkomstenkant lijkt op een verhoging van de OZB onontkoombaar. Zo ook een hogere bijdrage van alle gebruikers van culturele en sportieve voorzieningen.

Er wordt gekeken naar de kosten van instellingen als de bibliotheek, het zwembad, Dorpshuis De Zwaan en de Muziekschool. Besparingen zijn te vinden door de kwaliteit van het onderhoud aan wegen, openbaar groen en gebouwen terug te schroeven.

Ten slotte wil de raad het college vragen om verdergaande vormen van samenwerking te onderzoeken met de buurgemeenten. De raadsfracties zeggen nog geen definitieve keuzes te hebben gemaakt.

De vergadering in het gemeentehuis begint om 20 uur.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.