Situatie met WMO-raad Enkhuizen ’domme pech’

Paul Gutter
Enkhuizen

Burgemeester en wethouders van Enkhuizen nemen de adviezen van de WMO-raad wel degelijk serieus. Dat drukte wethouder Marcel Olierook de gemeenteraad deze week op het hart. ,,De huidige situatie is een kwestie van domme pech.’’

De fracties van het Enkhuizer Alternatief en D66 trokken Olierook aan zijn vestje naar aanleiding van de brief van WMO-raadvoorzitter Dick Hage aan de gemeenteraad. Hierin laat Hage weten dat de WMO-raad voorlopig geen ongevraagde adviezen meer zal uitbrengen over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Enkhuizen.

De WMO-raad voelt zich namelijk niet serieus genomen door het college. Er wordt zelden om advies gevraagd, terugkoppeling is er nauwelijks en de leden wachten bovendien al anderhalf jaar op een plan van aanpak voor de vorming van een nieuwe Participatieraad, die op veel meer terreinen moet gaan adviseren.

Emile van Marle (D66) liet weten ’geschrokken’ te zijn van de brief en Hans Langbroek (HEA) wilde weten hoe deze situatie is ontstaan en wat de wethouder hieraan denkt te gaan doen? Olierook antwoordde de kwestie ook ’zeer ernstig te betreuren’ maar beriep zich op overmacht. ,,Drie beleidsmedewerkers op rij zijn belast geweest met de ondersteuning van de WMO-raad, maar alle drie zijn ze uit de organisatie vertrokken. Dat is gewoon domme pech.’’

Failliet

De laatste medewerkster was volgens Olierook een heel eind op weg met een concept voor een brede Participatieraad. ,,Maar toen ging TSN failliet en moest alles op alles gezet worden om de thuiszorg in Enkhuizen overeind te houden. Dat is ons gelukt, maar pal daarop vertrok ook zij. En je vindt in dit werkveld nu eenmaal niet zo snel iemand anders.’’

Dat laatste viel Langbroek een beetje tegen. ,,Je zou verwachten dat in de grotere SED-organisatie dit niet afhankelijk is van één ambtenaar. Dat is of heel inefficiënt of het zit gewoon niet goed in de organisatie.’’ Dat was volgens Olierook te kort door de bocht.

Maar hij had ook goed nieuws. ,,Deze week hebben we iemand aangenomen die eerder ook de WMO-raad in Amsterdam heeft ondersteund. Deze persoon gaat nu met veel spoed aan de slag.’’ Olierook zei ook nog dat hij ’blij is met het verantwoordelijkheidsgevoel van de WMO-raad’ die, als het college daarom vraagt, wel zal adviseren. ,,En hoewel sommige stukken de raad soms te laat bereiken, slagen zij er in altijd in om met goede adviezen te komen. We nemen binnenkort contact met ze op.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen