Ruzie huurders Streekbospaviljoen

Tanja Koopen
Bovenkarspel

Sterrenkundige vereniging Orion ligt flink overhoop met de Vereniging van Eigenaren (VVE) van het Streekbospaviljoen, waarin de vereniging onderdak heeft. Dat heeft ook geleid tot ruzie tussen de huurders onderling.

De volkssterrenwacht vindt dat de verdeling van de onderhoudskosten niet goed geregeld is onder de drie huurders: restaurant IJgenweis, IVN en Orion zelf.

Bovendien voelen vrijwilligers Theo Mulder en Anne Heeringa zich ondanks herhaald aandringen, bijeenkomsten en het inschakelen van een advocaat door de VVE niet gehoord in hun klachten. Tevens zijn er zorgen over de brandveiligheid van het paviljoen, waar Orion op de bovenste verdieping gehuisvest is. Orion heeft zelf maatregelen genomen.

In de VVE hebben Recreatieschap West-Friesland en gemeente Stede Broec zitting. Zij zijn gezamenlijk eigenaar en als zodanig verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw, dat in 2010 is neergezet in het Streekbos. Directeur Karel Schoenaker van het schap en wethouder Ton Schuitemaker van Stede Broec herkennen zich niet in de klachten. Zij wijzen erop dat veel overleggen zijn geweest met de huurders. Nico Slagter, zowel wethouder van Stede Broec als voorzitter van het schap, erkent wel dat wellicht in het begin inschattingsfouten zijn gemaakt, waardoor de VVE het beheer te veel overliet aan de huurders.

Die kwamen er samen niet uit. Het frustreert Mulder dat als gevolg hiervan ook tussen de huurders ruzie is ontstaan. ,,Dat was niet nodig geweest als zij hun taak op zich hadden genomen.’’

De onmin over het beheer van het Streekbospaviljoen is volgens Orion terug te herleiden naar afspraken die in 2010 zijn gemaakt, toen het paviljoen door de huurders in gebruik werd genomen. Op de begane grond is restaurant IJgenweis gevestigd en ook het IVN. Boven zit de sterrenwacht en er is bovendien een ruimte die door IVN gehuurd wordt.

De gemeenschappelijke ruimte met trappenhuis en toiletten moet gezamenlijk worden beheerd en daar steekt het. Want Orion vindt dat verhoudingsgewijs te veel kosten bij de sterrenwacht (en IVN) worden neergelegd, dat de kosten niet goed gesplitst worden en dat de twee kleine huurders te veel betalen. IVN laat zich hier overigens niet over uit. Marco Nooder van IJgenweis vindt de klachten onterecht. ,,Wij betalen zeventig procent van de kosten, waar gaat het over?!’’

Mulder en Heeringa willen wel betalen, maar in redelijkheid. ,,De verdeling van de kosten zou na een paar jaar geëvalueerd worden. Dat gebeurt dus niet. Dingen worden doorberekend die niets met Orion te maken hebben en IJgenweis wil daar niet over praten. De VVE belooft van alles, maar doet niets. Geen toezegging wordt nagekomen. Ze moeten komen met een degelijk onderbouwd servicecontract.’’

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen