Toespraak Robert Boer, fractieleider VVD, bij ingebruikname nieuwe raadszaal

Redacteur Kennemerland
beverwijk

Bij de ingebruikname van de nieuwe raadszaal in het stadhuis van Beverwijk, vorige week donderdag, sprak VVD-fractievoorzitter Robert Boer de volgende woorden.

Toespraak 26 januari 2012 namens de raad ten behoeve van de ingebruikname van de mieuwe raadszaal.Goede avond voorzitter, dames en heren,Fijn dat u er allemaal bent, hartelijk welkom. En ik heet u hartelijk welkom namens de PvdA, GL, CDA, Gemeente Belangen, D66 en VVD. Namens deze partijen ben ik gevraagd en openingswoordje te doen voor deze bijzondere gebeurtenis. Want bijzonder is de in gebruik name van het nieuwe stadhuis en de raadszaal zeker. Want de kans dat je dat in leven meemaakt is uiterst klein.Het is alweer meer dan 40 jaar geleden dat het stadskantoor op het pres Kennedyplein in gebruik werd genomen. Vele ambtenaren, politici en burgers hebben daar hun voetsporen liggen en er zijn vele besluiten genomen. Zo ook het besluit tot het bouwen van dit nieuwe prachtige stadhuis. Een besluit dat is genomen op een moment dat de discussie over samenwerking en samenvoeging van gemeentes volop is opgelaaid en ook Heemskerk en Castricum besloten een nieuw stadhuis te bouwen, gezamenlijke kosten zo’n 60 miljoen. In Beverwijk is de bouw van het stadhuis een onderdeel van een totaal plan waarbij de renovatie van de Wijckerbaan gecombineerd met zorgaanbod en woningbouw de succesfactor moet worden en tevens zijn er ambitieuze plannen voor de stationslocatie. Renovatie van het oude stadhuis was geen optie. Architekt Balohtra heeft hiervoor een prachtige visie voor het stationsplein opgetekend, waarin de voorzieningen van zorg door middel van de zorgboulevard, woningbouw door middel van de boogwoningen en de ingebruikname van het stadhuis zijn opgenomen.De contouren van het plan worden hiermee nu al zichtbaar. De logische strakke lijnen van het stadhuis waarin ook de milieu dienst is gevestigd, en de bioscoop Cineworld en straks de nieuwbouw voor Heliomare is nu al zichtbaar. De integrale aanpak is hiermee reeds voor een deel ingevuld. Alle uitgangspunten om het plan van Balohtra op termijn verder uit te voeren zijn in stand gebleven, en de prangende wens vanuit de raad om een fietsvoorziening tot stand te brengen blijft gestand. Het nieuwe stadhuis bevindt zich op een logistiek knooppunt, het is een bruisende plek waar auto’s, fietsers, voetgangers , bussen , treinen samenkomen. Het nieuwe kloppende hart van Beverwijk wordt hiermee ingevuld en waargemaakt. De centrum functie van het stationsplein wordt ingenomen door de strategische ligging van het stadhuis. Parkeren is prima mogelijk, het openbaar vervoer ligt naast de deur en bij verdere realisatie van het stationsplein ontstaat een geïntegreerd logistiek knooppunt met grote functionaliteit en werkgelegenheid en een prettige woonomgeving. Het nieuwe stadhuis neemt een prominente en dominante positie in op het stationsplein, het gebouw is robuust en straalt kracht uit. Tevens is het gebouw transparant, we kunnen letterlijk vanaf de straat deze raadsvergadering visueel volgen en wij als gebruikers hebben oogcontact met de logistieke bewegingen buiten. Het gebouw brengt op deze wijze de gebruiker en de burger dichter bij elkaar.Dat brengt mij bij de functionaliteit van het gebouw. Afgelopen maandag heb ik nog maar een keer een rondgang gemaakt door het gebouw en me laten informeren hoe onze gebruikers, de ambtenaren en het publiek de nieuwe omgeving ervaren. Het publiek weet de weg naar het stadhuis al te vinden. De ruime publieksruime geeft de mogelijkheid snel geholpen te worden, maar ook zijn er vele bezoekers die gebruik maken van de zitjes om de omgeving eens rustig in zich opnemen en alle indrukken te laten bezinken. Er is een koffie voorziening die al de nodige stof heeft doen opwaaien. De visie hierop vanuit het college was dat de publiekshal een ontmoetingsplaats moet worden voor burgers en belangstellenden. Een gastvrij uitgangspunt, maar wat houdt gastvrijheid nu precies in?Volgens van Dale is gastvrijheid als volgt gedefinieerd:“Hartelijkheid voor de gasten, gulheid in het onthalen of herbergen van gasten, ook wel hospitality genoemd”.En ik denk dat hierin het antwoord ligt hoe ver wij willen gaan met betrekking tot gastvrijheid in de publieksruimte. Hartelijkheid ja, gulheid in het onthalen en herbergen van gasten, nee, daar heeft Beverwijk prima alternatieve voorzieningen voor die we niet in de wielen willen rijden. De functionaliteit dient voorop te staan.Ik heb het in mijn toespraak gehad over de kracht van het gebouw en transparante uitstraling. Dit geldt niet alleen voor het uiterlijk van het gebouw, maar ook voor de interne ruimtes.Flexwerken is ingevoerd, 75% werkplekken zijn gecreerd, en dat is gerealiseerd in een enorme variatie van ruimtes, zitjes, bureaus. Ik heb mij laten vertellen dat in de eerste dagen voor 7.00 uur al ambtenaren voor de deur stonden om als eerste hun favoriete werkplekje in te nemen. Iedereen moet hierin zijn weg vinden en het flex werken wordt ook gedurende de dag ingevuld. Er is een dynamische werkomgeving ontstaan waar afdelingen door elkaar heen werken, ambtenaren per dag een aantal keren van werkplek wisselen al naar gelang de functionele werkzaamheden die worden uitgevoerd. De dynamiek die is ontstaan zorgt ervoor dat de onderlinge interactie toeneemt, wat efficiency voordelen met zich gaat meenemen en de werksfeer bevordert. Bovendien voelt men zich prettig bij de werkomgeving, de swung zit erin. Hokjes geest is verdwenen al was het maar dat door de flexwerk plekken dat niet meer mogelijk is. Wat mij ook opviel is dat alle werkplekken een dubbel computerscherm hebben waardoor er in twee bestanden tegelijk wordt gewerkt en wie weet wat voor efficiency voordelen dit met zich meebrengt. Voorzitter, voor menigeen die door de afdelingen loopt komt het gevoel op , kan het niet allemaal wat minder. Daar staat tegenover dat niet anders kan worden geconcludeerd dat het concept waarvoor gekozen is, tot in de finesses is doorgevoerd. En als je iets doet kan je het beter maar meteen goed doen. Kleur speelt bij de inrichting ook een grote rol. In de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester wordt 2012 als kleurloos gekenmerkt. Dat is niet bij iedereen even goed gevallen en ik wil er graag iets tegenover stellen. Waarom noemen wij 2012 niet kleurrijk. Kleurrijk door de enorme diversiteit van de Beverwijkse samenleving, maar ook kleurrijk door de kleuren die zijn toegepast in de diverse ruimtes in het stadhuis en daardoor kenmerkend zijn voor de afwerking van het interieur.. Kleuren die ook kunnen worden gereflecteerd op de politieke partijen. Rood is dominant aanwezig en vinden wij terug in de plafonds en diverse wanden maar ook in het logo van de Partij van de Arbeid. Groen vinden we in diverse spreekkamers terug en in het logo van zowel CDA als Groen Links. Wit vinden we op plafonds en diverse wanden en ook in het logo van D66. Blauw, vinden we terug op diverse plekken in het stadhuis maar ook in bijvoorbeeld het tapijt waar wij opstaan en in het logo van Gemeente Belangen en VVD. Kortom, de reflectie van de samenleving van Beverwijk samen met de afweking van het interieur van het stadhuis verdienen voor 2012 de kwalificatie kleurrijk.Voorzitter tot slot. Ik heb geprobeerd in een beknopte toespraak een weergave te geven van besluit vorming en gevoelens zowel uit de raad als de gebruikers van het gebouw en de inwoners van Beverwijk. We zijn begonnen aan een nieuwe start, alle uitgangspunten staan op groen, en het is nu het moment om door te pakken in resultaat. Resultaat in besluitvorming in de raad, resultaat in de out put vanuit de ambtenmaren, resultaat in de voortvarendheid van het college, en resultaat in de samenwerking buiten de grenzen van Beverwijk, in welke vorm dan ook. Ik wil dan ook eindigen een woord van dank uit te spreken richting alle inwoners van Beverwijk, die uiteindelijk de rekening van dit gebouw betalen en die mogen verwachten, nee eisen van het stadsbestuur maximale prestaties te leveren gericht op resultaat. Verder een woord van dank aan de architect mevrouw Dekkers, die in staat is gebleken een gebouw van karakter en functionaliteit neer te zetten waar Beverwijkers trots op kunnen zijn, en dank aan alle personen en instanties die op enigerlei wijze hebben meegewerkt aan de realisatie van dit gebouw.Voorzitter ik wil besluiten met de woorden: en nu als de sodemieter aan het werk allemaal.Dank u wel.Robert Boer

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.